Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Địa lí 8 Kết nối tri thức

Chương 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Chương 2: Khí hậu và thủy văn Việt Nam

Chương 3: Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Chương 4: Biển đảo Việt Nam

Phần chung Lịch sử và Địa lí 8 - KNTT

Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Chương 2: Đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt Nam

Chương 3: Đặc điểm thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Chương 4: Biển đảo Việt Nam

Phần chung Lịch sử và Địa lí