Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 35

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Địa Lí 8 bài 35

1. Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy:

a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng khu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).

b. Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

c. Nhận xét về quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vựcc nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ:

- Lưu vực sông Hồng:

Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng tại trạm Sơn Tây

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

- Lưu vực sông Gianh:

Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh tại trạm Đồng Tâm

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

b. Tính thời gian và độ dài số tháng.

- Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Hồng là 153mm, lưu vực sông Gianh là 186mm.

- Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng là 3632m3/s, ở lưu vực sông Gianh là 61,7m3/s.

c. Nhận xét:

- Các tháng mùa lũ trùng với mùa mưa:

+ Lưu vực sông Hồng từ tháng 6 đến tháng 10

+ Lưu vực sông Gianh từ tháng 9 đến tháng 11.

- Các tháng mùa lũ không trùng với mùa mưa:

+ Lưu vực sông Hồng: tháng 5.

+ Lưu vực sông Gianh: tháng 8.

Đánh giá bài viết
2 1.073
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất Xem thêm