Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài tập môn Địa lý lớp 8

Giải bài tập SBT Địa lí 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Câu 1: Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ đặc điểm kinh tế của các nước Đông Nam Á trước năm 1945

Trả lời:

Bài tập địa lý

Câu 2: Quan sát bảng 16.1, tr 54 SGK, nêu nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á theo gợi ỷ cụ thể dưới đây

a) Giai đoạn 1990 - 1996.

 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế tương đối đều là:
 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế không đều là:

b, Giai đoạn 1998 - 2000 (năm 1997 khủng hoảng tài chính tại Thái Lan) -Năm 1998:

Những nước có mức tăng trưởng giảm là.........................................................

Năm 2000:

 • Những nước có mức tăng trưởng cao (trên 6%) là:......................................
 • Những nước có mức tăng trưởng chậm (dưới 6%) là:..................................

c, Nhận xét chung về nền kinh tế các nước Đông Nam Á (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai).

Trả lời:

a, Giai đoạn 1990 - 1996.

 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế tương đối đều là: Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam.
 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế không đều là: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po.

b, Giai đoạn 1998 - 2000 (năm 1997 khủng hoảng tài chính tại Thái Lan)

Năm 1998: Những nước có mức tăng trưởng giảm là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan

Năm 2000:

 • Những nước có mức tăng trưởng cao (trên 6%) là: Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po
 • Những nước có mức tăng trưởng chậm (dưới 6%) là: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-líp-pin, Việt Nam

c, Nhận xét chung

So sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3% năm): mức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.

Câu 3: Cho bảng số liệu dưới đây

Ti trọng các ngành trong GDP của một số nước Đỏng Nam Á (%)

Bài tập địa lý

a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân ngành của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007 theo yêu cầu cụ thể sau:

b, Qua biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong GDP của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007

Trả lời

a,

Bài tập địa lý

b, Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tuy nhiên vẫn còn khá cao, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ

Câu 4: Quan sát hình 16.1 Lược đồ phân bố nông nghiệp - công nghiệp của Đông Nam Á, tr 56 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, nêu sự phân bố của cây công nghiệp và sự phân bố của các ngành công nghiệp: luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, thực phẩm.

Trả lời

Công nghiệp:

 • Luyện kim: có ở Việt Nam, Mi-an-ma, Philipin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, thường ở các trung tâm công nghiệp gần biển, do có nguyên liệu hoặc nhập nguyên liệu.
 • Chế tạo máy: có ở hầu hết các quốc gia và chủ yếu ở các trung tâm công nghiệp gần biển do thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu cũng như xuasrat sản phẩm đã được chế biến.
 • Công nghiệp hóa chất: phân bố chủ yếu ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Thái Lan và Việt Nam.
 • Công nghiệp thực phẩm: có mặt ở hầu hết các quốc gia.
Đánh giá bài viết
1 1.244
Sắp xếp theo

  Giải SBT Địa lí 8

  Xem thêm