Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á

Bài tập môn Địa lý lớp 8

Giải bài tập SBT Địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu dưới đây (năm 2008)

Lãnh thổ

Số dân (triệu người)

Mật độ dân số trung bình (người/km2)

Tỉ lệ tăng tự nhiên

Đông Nam

586

130

1,4

Châu Á

4052

127

1,2

Thế giới

6705

49

1,2

a, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á so với châu Á và thế giới năm 2008

b, Qua biểu đồ và bảng số liệu, em có thể rút ra được những nhận xét gì?

Trả lời:

a,

Bài tập địa lý

b, Qua biểu đồ, ta thấy châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng là khu vực có mật độ dân cư rất cao trên thế giới. Trong đó khu vực Châu Á cao gấp 2,6 lần thế giới và Đông Nam Á cao gấp 2,65 lần thế giới.

Vì vậy Đông Nam Á là khu vực có mật độ dân số cao trong khu vực Châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung.

Câu 2: Cho bảng số liệu dưới đây

Bài tập địa lý

a, Hoàn thành nội dung ở cột số (4).

b, Ghi tên các quốc gia theo diện tích thứ tự từ lớn đến nhỏ

c, Ghi tên các quốc gia theo dân số thứ tự từ đông nhất đến ít nhất.

d, Nhận xét về tỉ lệ dân thành thị giữa các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp

Trả lời:

a,

Bài tập địa lý

b, In-đô-nê-xi-a => Mi-an-ma => Thái Lan => Việt Nam => Ma-lai-xi-a => Phi-lip-pin => Lào => Cam-pu-chia => Đông Ti-mo => Bru-nây =>Singapore.

c, In-đô-nê-xi-a => Phi-lip-pin => Việt Nam => Thái Lan => Mi-an-ma => Ma-lai-xi-a => Cam-pu-chia => Lào => Singapore => Bru-nây => Đông Ti-mo.

d, Nhận xét về tỉ lệ dân thành thị:

  • Qua bảng số liệu, ta thấy rằng tỉ lệ dân thành thị giữa nhóm nước có mức thu nhập cao và nhóm nước có mức thu nhập thấp có sự phân hóa rõ ràng.
  • Ở nhóm các quốc gia có mức thu nhập cao thì tỉ lệ dân thành thị theo đó cũng rât cao, tiêu biểu như Xin-ga-po là nước có mức thu nhập cao nhất thì tỉ lệ dân thành thị của quốc gia này cũng chiếm tới 100%.
  • Tương tự như vậy ở các quốc gia có mức thu nhập thấp, tỉ lệ dân thành thị cũng theo đó rất thấp, tiêu biểu như Cam-pu-chia tỉ lệ dân thành thị chỉ chiếm 15% còn mức thu nhập xếp ở vị trí thứ 10/11 quốc gia trong khu vực.

Câu 3: Dựa vào bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002, Ư 52 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Trả lời

Bài tập địa lý

Câu 4: Hãy hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

Trả lời

Bài tập địa lý

Câu 5: Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của dân cư. xã hội Đông Nam Á khi xây dựng và phát triển kinh tế.

Trả lời:

Bài tập địa lý

Đánh giá bài viết
3 1.032
Sắp xếp theo

    Giải SBT Địa lí 8

    Xem thêm