Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 36

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 36 trang 126: Em hãy đọc tên các loại đất ghi ở hình 36.1.

Trả lời:

- Khu vực đồi núi:

+ Đất mùn núi cao trên các loại đá.

+ Đất feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá.

- Khu vực đồng bằng:

+ Đất bồi tụ phù sa.

+ Đất bãi ven sông.

- Ven biển: đất mặn.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 36 trang 126: Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời:

- Trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc.

- Bảo vệ rừng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 36 trang 128: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào?

Trả lời:

- Đất ba dan: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

- Đất đá vôi: Trung du và miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Giải bài tập Địa Lí 8 bài 1 trang 129: So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.

Trả lời:

Nhóm đất

Đất feralit

Đất phù sa sông, biển

Đặc tính

- Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.

- Có màu đỏ vàng do tích tụ nhiều ôxit sắt và nhôm.

- Phì nhiêu, ít chua, nhiều mùn, giữ nước tốt.

Phân bố

Đồi núi thấp

Vùng đồng bằg và ven biển

Giá trị sử dụng

Trồng cây công nghiệp và ăn quả.

Trồng cây lương thực, công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả,...

Bài 2 trang 129 Địa Lí 8: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

a. Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.

b. Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.

c. Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên.

Trả lời:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta.

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

- Nhận xét: đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng lớn nhất (65%), sau đó là đất phù sa (24%) và ít nhất là đất núi cao (11%).

Đánh giá bài viết
1 599
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất

    Xem thêm