Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 17

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 17 trang 58: Quan sát hình 17.1, cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam.

Trả lời:

- 5 nước đầu tiên tham gia vào ASEAN: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a.

- Những nước tham gia sau Việt Nam: Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 17 trang 59: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Trả lời:

- Vị trí địa lý thuận lợi, gần đường hàng hải hàng không quốc tế.

- Có nhiều tài nguyên thiên nhiên.

- Truyền thống lịch sử, văn hóa, sản xuất có nét tương đồng, chung nền văn hóa lúa nước.

- Trong lịch đấu tranh, xây dựng đất nước con người giúp đỡ lẫn nhau.

Giải bài tập Địa Lí 8 Bài 17 trang 60: Từ đoạn văn trên hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các nước ASEAN là gì?

Hãy liên hệ với thực tế đất nước, nêu thêm một vài ví dụ về sự hợp tác này.

Trả lời:

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, gia tăng các mặt hàng xuất khẩu và thị trường tiêu thụ.

- Phát triển hành lang Đông Tây để khai thác và đưa lợi ích cho nhân dân miền Trung nước ta.

- Liên hệ thực tế:

+ Tạo điều kiện phát triển kinh tế đa quốc gia, nhiều tập đoàn có cơ hội phát triển.

+ Thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế, phát triển con người,...

Bài 1 trang 61 Địa Lí 8: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Trả lời:

- Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức với mục đích hợp tác quân sự.

- Đầu những năm 80, Hiệp hội hợp tác thêm về kinh tế.

- Đến năm 1988, đặt ra mục tiêu “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.

- Các nước đều hợp tác tự nguyện, bình đẳng và hướng đến hòa bình ổn định.

Bài 2 trang 61 Địa Lí 8: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.

Trả lời:

- Lợi thế:

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, thị trường tiêu thụ.

+ Giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực.

+ Thu hút vốn đầu tư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

+ Khai thác tốt tài nguyên trong nước.

- Khó khăn:

+ Sự khác biệt về chế độ chính trị, bất đồng ngôn ngữ.

+ Chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia.

Bài 3 trang 61 Địa Lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây:

Trả lời:

Biểu đồ thể hiện GDP/người của các nước ASEAN năm 2001.

Giải bài tập SGK Địa lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

- Nhận xét:

+ GDP/người của các nước ASEAN có sự chênh lệch lớn.

+ Các nước có GDP/người cao: Bru-nây, Xin-ga-po.

+ Các nước có GDP/người thấp: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam.

Bài 4 trang 61 Địa Lí 8: Thu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Trả lời:

- Tham gia vào gia tăng tốc độ mậu dịch.

- Xuất khẩu gạo ra các nước ASEAN.

- Nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu từ ASEAN.

- Giúp đỡ các nước bạn khi gặp khó khăn.

- Tham gia dự án hành lang Đông-Tây xóa đói giảm nghèo.

- Giao lưu với các nước ASEAN về văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật.

Đánh giá bài viết
3 2.470
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa lý 8

    Xem thêm