Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á

Bài tập môn Địa lý lớp 8

Giải bài tập SBT Địa lí 8 bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 6: Thực hành đọc phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Châu Á

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Một số chỉ tiêu về KT - XH ở một số nước châu Ả nám 2007

Quốc gia

Cơ cấu GDP (%)

GDP/người

(USD)

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

Nhật Bản

1,5[1]

29,9

68,6

34254,4

Cô-oét

0,5*

51,0

48,5

39257,8

Hàn Quốc

3,0

39,4

57,6

19983,2

Ma-lai-xi-a

8,51

50,6

40,9

6806,7

Trung Quốc

11,7*

48,1

40,2

2484,9

Xi-ri

20,4

31,6

48,0

830,0

U-dơ-bê-ki-xtan

24,4

26,9

48,7

830,0

Lào

42,0

32,5

25,5

684,0

Việt Nam

20,3

41,5

38,2

833,5

Em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP của các nước có mức thu nhập cao và các nước có mức thu nhập thấp theo gợi ý dưới đây:

Những nước có mức thu nhập thấp:.................................................................

Những nước có mức thu nhập cao:..................................................................

Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP :.........................................................

 • Nhật Bản:........................................................................................................
 • Hàn Quốc:...............................................................................................
 • Lào:.................................................................................................................
 • U-dơ-bê-ki-xtan:.............................................................................................
 • Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản (nước có thu nhập cao) lớn gấp của Lào (nước có thu nhập thấp)

Trả lời:

Những nước có mức thu nhập thấp: Lào, U – dơ – bê – ki – xtan, Xi – ri, Việt Nam.

Những nước có mức thu nhập cao: Cô – oét, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP: Có sự khác nhau rõ rệt giữa các quốc gia.

 • Nhật Bản: Nông nghiệp chỉ chiếm 1,5% cơ cấu GDP à Đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.
 • Hàn Quốc: Nông nghiệp chỉ chiếm 3% cơ cấu GDP à Đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.
 • Lào: Nông nghiệp chiếm tới 42% cơ cấu GDP à Đây là quốc gia có nền kinh tế Nông ngiệp đặc trưng.
 • U – dơ – bê – ki – xtan: Nông nghiệp chiếm 24,4% cơ cấu GDP à Đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
 • Việt Nam: Nông nghiệp chiếm 20,3% cơ cấu GDP à Đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
 • Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản (nước có thu nhập cao) lớn gấp 2,7 lần tỉ trọng dịch vụ của Lào (nước có thu nhập thấp).

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ

Trả lời:

Bài tập địa lý

Đánh giá bài viết
13 1.413
Sắp xếp theo

  Giải SBT Địa lí 8

  Xem thêm