Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 25: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 25: Chính tả

Lỗi chính tả là vấn đề mà chúng ta thường xuyên gặp nhất khi sử dụng văn viết. Như vậy, các em học sinh cần luyện tập thật nhiều các bài tập. Mời các thầy cô và các em cùng luyện Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 25: Chính tả trang 31 và trang 33 có đáp án chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 25: Chính tả trang 31

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Câu 1. Gồm hai tiếng , trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng:.....................................

- Cùng nghĩa với siêng năng:......................................

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió:

Câu 2. Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa như sau:

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày:

- Người có sức khoẻ đặc biệt:..............................

- Quẳng đi:.............................

Trả lời

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Câu 1. Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng: trăng trắng

- Cùng nghĩa với siêng năng: chăm chỉ

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: chong chóng

Câu 2. Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau:

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày: trực nhật

- Người có sức khỏe đặc biệt: lực sĩ

Quẳng đi: vứt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 25: Chính tả trang 33

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điển vào chỗ trống: tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều …iều em đứng nơi này em ...ông

Thấy …ời xanh biếc mênh mông

Cánh cò ….ớp …ắng ...ên sông Kinh Thầy.

Câu 2. Điền vào chỗ trốn: ut hoặc ưc

- Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Th..ˊ.. nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

- Gió đừng làm đ..´… dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điển vào chỗ trống: tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

Câu 2. Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

- Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

- Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 1.126
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm