Giáo án Công nghệ 12 bài 3: Thực hành - Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

Giáo án Công nghệ 12 bài 3

Giáo án Công nghệ 12 bài 3: Thực hành - Điện trở, tụ điện, cuộn cảm được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 12 hiệu quả. Thư viện VnDoc.com hi vọng giáo án công nghệ 12 này sẽ góp phần giúp quý thầy cô có được một bài soạn hay.

Bài 3. THỰC HÀNH: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM

I- MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

 • Nhận biết hình dạng, thông số của các linh kiện.

2- Kĩ năng:

 • Đọc và đo được các thông số kĩ thuật của các linh kiện.
 • Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng.

3- Thái độ:

 • Có ý thức tuân thủ các quy trình và quy định về an toàn.

II- CHUẨN BỊ

1- Chuẩn bị nội dung:

 • Nghiên cứu kĩ bài 2 và 3 sgk.
 • Làm thử bài thực hành.

2- Chuẩn bị đồ dùng:

 • Dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm hs.
  • Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc.
  • Các loại điện trở: 10 chiếc.
  • Các loại tụ điện: 10 chiếc.
  • Các loại cuộn cảm: 10 chiếc.
 • HS nghiên cứu qui ước các vòng màu trên điện trở hình 3.1 sgk,chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trang 14 sgk.

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1- Ổn định lớp:

Lớp

Sĩ số

Vắng

Có phép

Không phép

12A1

42

12A2

45

12A7

45

2- Kiểm tra bài cũ:

 • Nêu kí hiệu, phân loại, số liệu kĩ thuật và tác dụng của điện trở trong mạch?

3- Nội dung bài thực hành:

HĐ1: Hướng dẫn ban đầu:

a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học:

Trong thời gian 45/ mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,đọc và đo được các số liệu kĩ thuật của các linh kiện: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành.

 • Bước 1: Quan sát,nhận biết và phân loại các linh kiện.
 • Bước 2: Chọn ra 5 điện trở màu lận lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo bằng đồng hồ rồi ghi vào bảng số 01.
 • Bước 3: Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây rồi điền vào bảng 02.
 • Bước 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi ra các số liệu kĩ thuật rồi điền vào bảng 03.

c- Phân chia dụng cụ, vật liệu cho các nhóm hs: Theo như đã chuẩn bị

HĐ2: Thực hành

Hoạt động của hs

Hoạt động của GV

1- Quan sát, nhận biết và phân loại các linh kiện:

Quan sát hình dạng các linh kiện để nhận biết và phân loại ra các linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

2- Đọc và đo trị số của điện trở màu.

- Cách đọc các điện trở màu.

- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

- Đo trị số điện trở.

- Ghi trị số vào bảng 01.

3- Nhận dạng và phân loại cuộn cảm:

Phân loại theo vật liệu làm lõi.

Ghi vào bảng 02.

4- Phân loại,cách đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện:

* GV: Theo dỏi, hướng dẫn quá trình thực hành của hs.

* GV: Hướng dẫn hs cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

* GV: Quan sát hướng dẫn cách đọc điện trở của hs.

* GV: Hướng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo thực hành.

Đánh giá bài viết
1 996
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 12

Xem thêm