Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 23: Ôn tập

Giáo án điện tử môn Công nghệ

Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 23: Ôn tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Công nghệ 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (SGK).
  • Khái niệm, sơ đồ khối chức năng của máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình (SGK).
  • Hiểu được một số khối cơ bản của các thiết bị trên (SGK).

2. Kĩ năng: Sử dụng được một số thiết bị điện tử thông dụng.

3. Thái độ: Tuân thủ quy trình thực hành, có ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện các quy định về an toàn lao động.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức trọng tâm

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại kiến thức về thiết bị điện tử dân dụng

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giới thiệu bài mới:

4. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động: Hệ thống kiến thức đã học bằng những câu hỏi trắc nghiệm

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

Nội dung bài học

Câu 1. Sóng trung tần ở máy thu thanh AM có trị số khoảng:

A. 465 Hz B. 565 kHz C. 565 Hz D. 465 kHz

Câu 2. Khối nào của máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa?

A. Khối mạch khuếch đại công suất.

B. Khối mạch tiền khuếch đại.

C. Khối mạch âm sắc.

D. Khối mạch khuếch đại trung gian.

Câu 3. Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. Phần phát thông tin. B. Phát và truyền thông tin.

C. Phần thu thông tin. D. Phát và thu thông tin.

Câu 4. Chọn câu đúng.

A. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

C. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

D. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

Câu 5. Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do mạch nào quyết định:

A. Mạch tiền khuếch đại. B. Mạch trung gian kích.

C. Mạch âm sắc. D. Mạch khuếch đại công suất.

Câu 6. Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất ở máy tăng âm là:

A. Tín hiệu âm tần. B. Tín hiệu cao tần.

C. Tín hiệu trung tần. D. Tín hiệu ngoại sai.

Câu 7. Các mầu cơ bản trong máy thu hình mầu là:

A. Đỏ, lục, lam. B. Đỏ, tím, vàng.

Câu 8. Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh.

A. Được xử lý chung.

B. Được xử lý độc lập.

C. Tùy thuộc vào máy thu.

D. Tùy thuộc vào máy phát.

Câu 9. Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất

A. Cùng tần số. B. Cùng biên độ.

C. Cùng pha. D. Cả ba phương án trên.

Câu 10. Các khối cơ bản của phần thu trong hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. 2 khôi. B. 3 khối. C. 4 khối. D. 5 khối.

Câu 11. Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:

A. Xử lí tin.

B. Mã hoá tin.

C. Môi trường truyền tin.

D. Nhận thông tin.

Câu 12. Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A. Xử lý tín hiệu.

B. Mã hóa tín hiệu.

C. Truyền tín hiệu.

D. Điều chế tín hiệu.

Câu 13. Tín hiệu ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

A. Tín hiệu cao tần. B. Tín hiệu một chiều.

C. Tín hiệu âm tần. D. Tín hiệu trung tần.

Câu 14. Ở máy thu thanh, tín hiệu vào khối chọn sóng thường là:

A. Tín hiệu âm tần. B. Tín hiệu cao tần.

C. Tín hiệu trung tần. D. Tín hiệu ngoại sai.

5. Củng cố kiến thức bài học:

  • Nắm vững kiến thức đã học

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

HS về nhà ôn tập để chuẩn bị thi học kì

Đánh giá bài viết
1 740
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 12

Xem thêm