Giáo án Địa lý 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Giáo án môn Địa lý lớp 12

Giáo án Địa lý 12 bài: Cơ cấu ngành công nghiệp để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý 12 bài: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giáo án Địa lý 12 bài: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp

Giáo án Địa lý 12 bài: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

 • Hiểu được sự đa dạng của cơ cấu ngành công nghiệp, một số ngành công nghiệp trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai đoạn và các hướng hoàn thiện.
 • Nắm vững được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp và giải thích được sự phân hóa đó.
 • Phân tích được cơ cấu CN theo thành phần kinh tế cũng như sự thay đổi của nó và vai trò của mỗi thành phần.

2. Kĩ năng:

 • Phân tích biểu đồ, sơ đồ và bảng biểu trong bài học
 • Xác định được trên bản đồ các khu vực tập trung công nghiệp chủ yếu của nước ta và các trung tâm CN chính cùng với cơ cấu ngành của chúng trong mỗi khu vực.

3. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

 • Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán, năng lực hợp tác và năng lực ngôn ngữ.
 • Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

GV chuẩn bị:

 • Bản đồ công nghiệp VN
 • Atlat địa lí VN

2. HS chuẩn bị: Đồ dùng học tập và kiến thức liên quan.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

NỘI DUNG CHÍNH

Hoạt động 1: Tìm hiểu cơ cấu CN theo ngành (cá nhân).

Bước 1:

+ GV cho HS quan sát sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp, yêu cầu các em hãy:

+ Nêu khái niệm cơ cấu ngành công nghiệp.

+ Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng

- Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức

- Bước 3:

+ HS quan sát biểu đồ 26.1, rút ra nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta.

+ Nêu các định hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp.

- Bước 4: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ cấu CN theo lãnh thổ (cá nhân).

- Bước 1: HS quan sát bản đồ công nghiệp:

+ Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

+ Tại sao lại có sự phân hóa đó?

- Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức

Hoạt động 3: Tìm hiểu cơ cấu CN theo thành phần kinh tế

- Bước 1: HS căn cứ vào sơ đồ CN theo thành phần KT trong bài học:

+ Nhận xét về cơ cấu ngành công nghiệp phân theo thành phần KT ở nước ta

+ Xu hướng chuyển dịch của các thành phần

- Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn KT.

1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành:

* Khái niệm:

a. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng: có 3 nhóm chính với 29 ngành.

- Công nghiệp khai thác

- Công nghiệp chế biến.

- Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, dược liệu, khí đốt, nước.

b. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới:

- Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến.

- Giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác và CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

c. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta:

- Xây dựng cơ cấu linh hoạt, phù hợp với điều kiện VN, thích ứng với nền kinh tế thế giới.

- Đẩy mạnh phát triển các ngành mũi nhọn và trọng điểm.

- Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ.

2. Cơ cấu CN theo lãnh thổ:

* Hoạt động CN tập trung chủ yếu ở một số khu vực:

+ Ở Bắc Bộ, ĐBSH và phụ cận.

+ ĐNB.

+ Duyên hải miền Trung

+ Vùng núi, vùng sâu, vùng xa: CN chậm phát triển: phân bố phân tán, rời rạc.

* Sự phân hóa lãnh thổ CN chịu tác động của nhiều nhân tố:

+ Vị trí địa lí.

+ Tài nguyên và môi trường.

+ Dân cư và nguồn lao động.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật.

+ Vốn.

+ Những vùng có giá trị CN lớn: ĐNB, ĐBSH, ĐBSCL.

3. Cơ cấu CN theo thành phần KT:

- Cơ cấu CN theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.

- Các thành phần KT tham gia vào hoạt động CN ngày càng được mở rộng.

- Xu hướng chung:

+ Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước.

+ Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

IV. ĐÁNH GIÁ: HS trả lời các câu hỏi sau:

1. Tại sao cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch?

2. Chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó?

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP HS về nhà chuẩn bị trước bài tiếp theo.

Đánh giá bài viết
1 3.166
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 12

  Xem thêm