Giáo án Địa lý 12 bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giáo án môn Địa lý lớp 12

Giáo án Địa lý 12 bài: Vấn đề phát triển nông nghiệp để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý 12 bài: Lao động & Việc làm

Giáo án Địa lý 12 bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án Địa lý 12 bài: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần nắm vững

1. Kiến thức:

 • Hiểu được sự thay đổi trong cơ cấu ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi).
 • Hiểu được sự phát triển và phân bố sản xuất cây lương thực – thực phẩm và sản xuất cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu.

2. Kỹ năng:

 • Đọc và phân tích biểu đồ (SGK).
 • Xác định trên bản đồ và trên lược đồ các vùng chuyên canh cây lương thực -thực phẩm và cây công nghiệp trọng điểm.
 • Đọc bản đồ/ lược đồ và giải thích được đặc điểm phân bố ngành chăn nuôi.

3. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

 • Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán, năng lực hợp tác và năng lực ngôn ngữ.
 • Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. GV chuẩn bị:

 • Bản đồ Nông - lâm - thuỷ sản Việt Nam, Kinh tế Việt Nam.
 • Biểu đồ bảng số liệu về trồng trọt và chăn nuôi.

2. HS chuẩn bị: Một số hình ảnh có liên quan đến thành tựu trong nông nghiệp...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS

Hoạt động l: (cá nhân/1ớp)

Bước 1: GV yêu cầu HS xem lại bảng 20.1 nhận xét về tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.

Bước 2: GV chuẩn kiến thức.

Chuyển ý: GV tiếp tục yêu cầu HS dựa vàọ hình 22.1 nhận xét về cơ cấu của ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này. Sau đó sẽ tìm hiểu nội dung chi tiết của từng ngành.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ngành sản xuất lương thực (cá nhân/ lớp)

Bước 1.GV đặt câu hỏi:

+ Hãy nêu vai trò của ngành sản xuất

Lương thực

+ Hãy nêu các điều kiện thuận lợi, khó khăn trong sản xuất lương thực ở nước ta.

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức

Bước 3: GV yêu cầu HS đọc SGK, hoàn thành phiếu học tập số 1 về những xu hướng chủ yếu trong sản xuất lương thực những năm qua.

Bước 4: HS trình bày, sau đó GV

đưa thông tin phản hồi để HS tự đối chiếu.

Vấn đề sản xuất cây thực phẩm (GV

cho HS tự tìm hiểu trong SGK).

Hoạt động 3: Tìm hiểu tình hình sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả (cặp/cá nhân).

Bước 1: GV đăt câu hỏi:

- Nêu ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp

- Nêu các điều kiện phát triển cây công nghiệp ở nước ta.

- Giải thích tại sao cây công nghiệp nhiệt đới lại là cây công nghiệp chủ yếu ở nước ta.

- Tại sao cây công nghiệp lâu năm lại đóng vai tròquan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghệp nước ta?

Bước 2: HS trả lời, GV giúp HS chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Tìm hiểu ngành chăn nuôi (cả lớp)

Bước 1: GV yêu cầu HS:

+ Xem lại bảng 20.1 cho biết tỉ trọng của ngành chăn nuôi và sự chuyển biến của nó trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Dựa vào SGK nêu xu hướng phát 1 triển của ngành chăn nuôi.

+ Cho biết điều kiện phát triển của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay.

Bước 2: HS trình bày, GV giúp HS chuẩn kiến thức.

Bước 3: Tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố một số gia súc, gia cầm chính ở nước ta.

+ HS tự tìm hiểu trong SGK, sau đó trình bày và chỉ bản đồ về sự phân bố một số gia súc, gia cầm chính.

+ Sau khi HS trình bày về sự phân bố xong, GV hỏi tại sao gia súc gia cầm lại phân bố nhiều ở những vùng đó?

NỘI DUNG CHÍNH

1. Ngành trồng trọt

Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp

a. Sản xuất lương thực (59.2% gtsxnttrot):

- Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho nhân dân.

+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

+ Làm nguồn hàng xuất khẩu.

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp.

- Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất lương thực:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế - xã hội.

- Tuy nhiên cũng có những khó khăn (thiên tai, sâu bệnh...)…

- Những xu hướng chủ yếu trong sản xuất lương thực:

b. Sản xuất cây thực phẩm (SGK)

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

* Cây công nghiệp:

- Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp:

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên đất, nước và khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hóa nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

- Điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi: khí hậu, đất, nguồn lao động, mạng lưới cơ sở chế biến nguyên liệu cây công nghiệp…

+ Khó khăn: Thị trường tiêu thụ…

- Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt.

- Cây công nghiệp lâu năm:

+ Có xu hướng tăng cả về năng suất, diện tích, sản lượng. Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp.

+ Nước ta đã hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

+ Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè…

- Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá...

* Cây ăn quả (SGK)

2. Ngành chăn nuôi.

- Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng đang có xu hướng tăng.

- Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:

+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá.

+ Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

+ Các sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

- Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

+ Thuận lợi: cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn, dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ...

+ Khó khăn: giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh....

- Chăn nuôi lợn và gia cầm:

+ Tình hình phát triển:

+ Phân bố: ĐBSH, ĐBSCL…

- Chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

+ Tình hình phát triển:

+ Phân bố: TDMNBB, BTB, NTB, TN…

IV. ĐÁNH GIÁ:

 • Xem lại bảng 20.1 cho biết tỉ trọng của ngành chăn nuôi và sự chuyển biến của nó trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
 • Dựa vào SGK nêu xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi.

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP

 • Về làm bài tập SGK.
 • Nhắc nhở học sinh học sinh chuẩn bị bai trước khi đến lớp.
 • Hướng dẫn soạn bài mới.
Đánh giá bài viết
1 4.630
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 12

  Xem thêm