Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (tiết 1)

Giáo án môn GDCD lớp 12

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1. Về kiến thức:

  • ­ Hiểu được vai trò của PL đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân lọai.
  • Nhận biết được thế nào là ĐƯQT, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và PL quốc gia.
  • ­ Hiểu được sơ bộ về sự tham gia và thực hiện tích cực của Việt Nam vào các ĐƯQT về quyền con người, về HB, HN và HT giữa các QG, về hội nhập KT khu vực và quốc tế.

2. Về kỹ năng: Phân biệt được điều ước quốc tế với các văn bản pháp luật quốc gia.

3. Về thái độ: Tôn trọng pháp luật của Nhà nước về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

  • Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
  • Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.

giáo án môn GDCD lớp 12

C. TIẾN TRÌNH LÊN LP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

2)Triển khai các hoạt động:

Hoạt động 1: Vai trò của PL đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Hoạt động của thầy và trò

Vai trò của PL đối với HB và sự P/triển, tiến bộ của nhân lọai

Đơn vị kiến thức này mang tính lý luận, GV chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình.

Nội dung kiến thức

1/Vai trò của PL đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân lọai

­ PL là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia.

­ Pháp luật là cơ sở để các nước xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc.

­ PL là cơ sở để thực hiện hợp tác KT ­ Thương mại giữa các nước.

­ Pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên tòan thế giới.

Hoạt động của thầy và trò

1.- Khái niệm điều ước quốc tế

GV hỏi: Điều ước quốc tế là gì?

­ Các em đã biết đến ĐƯQT nào (Ví dụ: hiệp định, công ước)?

HS có thể kể tên một số điều ước quốc tế

ví dụ:

-Công ước của LHQ về quyền trẻ em

-Hiệp định thương mại Việt – Mỹ.

GV giảng...

Vậy thế nào là điều ước quốc tế?

Ví dụ:

+Hiến chương LHQ, Hiến chương ASEAN,

+ Hiệp định TM Việt Nam – Hoa Kì

+ HƯ về Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

+Công ước của LHQ về quyền trẻ em. + Nghị định thư Ki-ô-tô về môi trường.

2. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia

GV: Giữa ĐƯQT và PL quốc gia có mối liên quan với nhau như thế nào?

HS trao đổi, phát biểu.

GV giảng...

Ví dụ : Các văn bản quy phạm PL:

-Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp NN, Luật Đầu tư, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thương mại, Bộ luật LĐ, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Quốc tịch, Luật Biên giới quốc gia,...

-Qua các luật này, có thể thấy NN Việt Nam đã thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế được xác định trong các ĐƯQT đa phương và song phương.

Nội dung kiến thức

2/Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

a) Khái niệm điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

Điều ước quốc tế là tên gọi chung, trong đó từng điều ước quốc tế có thể có những tên gọi khác nhau như: hiến chương, hiệp ước, hiệp định, công ước, nghị định thư, v.v…

b) Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia

Điều ước quốc tế là một bộ phận của pháp luật quốc tế. Các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế bằng cách:

­ Ban hành văn bản pháp luật mới để cụ thể hóa nội dung của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế liên quan.

­ Tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện các văn bản pháp luật trên, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở quốc gia mình.

Đánh giá bài viết
1 663
Sắp xếp theo

    Giáo Án GDCD 12

    Xem thêm