Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 2)

Giáo án môn GDCD lớp 12

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

2) Triển khai các hoạt động:

Hoạt động 1: Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Hoạt động của thầy và trò

GV:

­ Việc NN công nhận quyền HT của CD có ý nghĩa như thế nào đối với em?

­ Việc NN công nhận quyền sáng tạo của CD có ý nghĩa ntn đối với em?

­ Việc Nhà nước công nhận quyền được phát triển của công dân có ý nghĩa như thế nào đối với em?

HS nêu ý kiến.

GV bổ sung, điều chỉnh, kết luận:

Nội dung kiến thức

2/ Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển tòan diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Hoạt động 2: Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Hoạt động của thầy và trò

1. Trách nhiệm của Nhà nước

GV đặt các câu hỏi đàm thoại:

­ Nhà trường đã đảm bảo quyền HT, sáng tạo và phát triển của các em ntn?

­ Chính quyền địa phương đã đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của các em như thế nào?

GV giảng:

+ Hàng năm, Nhà nước dành khoảng 20% ngân sách quốc gia cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Hệ thống trường lớp mở rộng, thực hiện xong phổ cập giáo dục Tiểu học và đang thực hiện phổ cập Trung học cơ sở.

+ Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ những HS thuộc diện khó khăn. Điều này thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay.

+ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

2. Trách nhiệm của công dân

GV đặt các câu hỏi đàm thoại:

­ Các em cần làm gì để thưcï hiện quyền HT, sáng tạo và phát triển của mình?

­ Liên hệ thực tế về việc thực hiện t/nhiệm CD ở địa phương và trong cả nước?

GV kết luận:

+ CD cần có ý thức học tập tốt, học cho mình, cho gia đình và cho đất nước.

+ Công dân cần có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.

+ Công dân cần góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước, làm cho dân tộc ngày rạng danh.

Nội dung kiến thức

3/ Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a) Trách nhiệm của NN

­ Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân. Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản PL khác của NN

­ Nhà nước thực hiện công bằng XH trong giáo dục.

­ NN khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu KH.

­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b) Trách nhiệm của CD

­ Có ý thức học tập tốt để trở thành người có ích trong cuộc sống.

­ Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.

3. Củng cố:

*Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

*Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

*Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

4. Dặn dò

  • Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
  • Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
  • Ôn lại các bài đã học để tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Đánh giá bài viết
1 2.665
Sắp xếp theo

    Giáo Án GDCD 12

    Xem thêm