Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo án môn GDCD lớp 12

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Về kiến thức:

  • Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
  • Nắm được nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2.Về kỹ năng:

Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3.Về thái độ:

Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

B/ CHUẨN BỊ:

  • Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
  • Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

2) Triển khai các hoạt động:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

  • Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế, có sự bảo đảm ổn định và phát triển về văn hố, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện, có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.
  • Trong sự phát triển bền vững của đất nước, phát luật có vai trò như thế nào? Bao gồm những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học này.

Hoạt động 2:

Hoạt động của thầy và trò

Trong lĩnh vực kinh tế

GV đặt vấn đề: Có người cho rằng, để phát triển kinh tế đất nước thì chỉ cần có các chủ trương, chính sách là đủ mà không cần phải có pháp luật. Em có đồng ý với ý kiến này không? Tại sao?

GV giảng:

Để tăng trưởng KT đất nước, NN sử dụng nhiều công cu, phương tiện, biện pháp khác nhau, trong đó, pháp luật được coi là phương tiện không thể thiếu. Chủ trương, chính sách là cần thiết nhưng không đủ để tạo ra một trật tự pháp lí cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Không có PL, SX - kinh doanh sẽ hỗn loạn, không ổn định và tất nhiên KT đất nước sẽ không thể tăng trưởng được.

GV giảng về cách thứ mà PL tác động đến sự tăng trưởng KT đất nước:

+ Muốn phát triển và tăng trưởng kinh tế cần phải có hệ thống pháp luật về kinh tế có khả năng kích thích sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của xã hội:

­ Trước hết, phải tạo ra khung pháp lý cần thiết cần thiết cho hoạt động KD.

­ Pháp luật phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân.

­ PL về thuế phải tạo ra động lực kích thích và thúc đẩy KD phát triển.

+ Nền kinh tế phát triển và tăng trưởng liên tục, ổn định là tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Nội dung kiến thức

1/Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước

a) Trong lĩnh vực kinh tế

Thứ nhất, pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của họat động kinh doanh.

Thứ hai, pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội.

Thứ ba, thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các họat động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung bài học

GV hỏi: Em có cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hố Việt Nam cần phải có pháp luật không?

HS trao đổi, phát biểu.

GV giảng:

Pháp luật góp phần phát huy giá trị văn hố dân tộc và tinh hoa văn hố nhân loại, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, nhờ đó mà góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không có pháp luật, nền văn hố đất nước khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

b)Trong lĩnh vực văn hóa

Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

Những quy định của PL về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa VH nhân lọai, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của ND, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

Hoạt động 2: Trong lĩnh vực xã hội

Hoạt động của thầy và trò

Trong lĩnh vực xã hội

GV hỏi: Nếu không có pháp luật mà chỉ có đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì có thể giải quyết được các vấn đề xã hội hay không?

HS trao đổi, phát biểu.

GV giảng:

Không có PL sẽ dẫn đến tình trạng ai muốn làm gì thì làm, bất bình đẳng XH sẽ gia tăng, người nghèo không được chăm sóc, TNXH không được đẩy lùi.

Thông qua các quy định của pháp luật mà vấn đề dân số, việc làm, vấn đề tệ nạn xã hội,… được từng bước giải quyết.

Nội dung kiến thức

c) Trong lĩnh vực xã hội

Pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.

Trong nền KT thị trường, nhiều vấn đề XH phát sinh, cần phải được giải quyết: dân số và việc làm; bất bình đẳng xã hội và tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho ND; xóa đói giảm nghèo; TNXH; đạo đức và lối sống; v.v…

Các vấn đề xã hội trên đây chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất thông qua các quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 6.132
Sắp xếp theo

    Giáo Án GDCD 12

    Xem thêm