Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài: Ôn tập học kì 2

Giáo án môn GDCD lớp 12

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài: Ôn tập học kì 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

  • Củng cố lại các kiến thức đã đã học, nắm chắc các kiến thức chính.
  • Có ý thức vận dụng những kiến thức đó trong cuộc sống. Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
  • Hs có kỹ năng tổng hợp hệ thống hóa một cách chính xác, khoa học các kiến thức cần nhớ, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

Gv: Sgk, Stk, bảng phụ , phiếu học tập.

Hs: Chuẩn bị bài ở nhà.

C.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra phần chuẩn bị của học sinh.

III. Giảng bài mới:

1. Đặt vấn đề: Nêu yêu cầu của tiết ôn tập, gợi dẫn học sinh vào bài.

2. Triển khai bài:

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn tập phần lý thuyết

Hoạt động của thầy và trò

GV ra câu hỏi thảo luận khắc sâu kiến thức theo các chủ đề ôn tập

1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

2. Công dân với các quyền tự do cơ bản

3. Công dân với các quyền dân chủ

4. Pháp luật với sự phát triển của công dân

5. Pháp luật với sự phát triển của đất nước

6. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Hs:

-Chia làm 6 nhóm thảo luận.

-Đại diện các nhóm trình bày

-Các nhóm khác lắng nghe bổ sung

GV:

-Nhận xét bổ sung

-Chốt lại những ý chính

Nội dung kiến thức

I. Lý thuyết

1. Công dân với các quyền tự do cơ bản:

- Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

2. Công dân với các quyền tự do cơ bản:

*Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

3. Công dân với các quyền dân chủ

-Quyền bầu cử và quyền ứng cử các cơ quan đại biểu của nhân dân

-Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

-Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

-Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân

4. Pháp luật với sự phát triển của công dân

-Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

-Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

-Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

5. Pháp luật với sự phát triển của đất nước

-Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước

-Một số nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất nước

6. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

-Vai trò của PL đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân lọai

-Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

-Việt Nam với các ĐƯQT về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập KT khu vực và quốc tế

Hoạt động 2: Hướng dẫn hs làm một số bài tập ở SGK và gải quyết một số tình huống pháp luật.

Hoạt động của thầy và trò

- Hướng dẫn hs làm một số bài tập ở SGK.

-Giải quyết một số tình huống pháp luật.

Thời gian còn lại gv yêu cầu học sinh xem lại các bài tập sau mỗi bài học.

Bài tập nào còn vướng mắc HS trao đổi với nhau.

Gv: Giải đáp thắc mắc khi học sinh yêu cầu.

Nội dung kiến thức

II. Bài tập

(Các bài tập trong SGK)

IV. Củng cố:

Gv: Phát phiếu học tập cho học sinh về nội dung có liên quan đến một số bài học.

Hs: Làm bài vào phiếu học tập

Gv: Nhận xét bài làm của các em, sau đó khái quát nội dung ôn tập.

Gv: Khái quát nội dung chính

V. Dặn dò:

  • Học bài, hoàn thành các bài tập.
  • Chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.
Đánh giá bài viết
1 2.049
Sắp xếp theo

    Giáo Án GDCD 12

    Xem thêm