Giáo án Hình học 12 chương 2 bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Giáo án Hình học 12 chương 2 bài 1

Giáo án Khái niệm về mặt tròn xoay giúp các em nắm được khái niệm mặt tròn xoay,các yếu tố của mặt tròn xoay: Đường sinh, trục, biết được mặt nón tròn xoay,góc ở đỉnh, trục, đường sinh của mặt nón. Đồng thời học sinh còn biết phân biệt các khái niệm: Mặt nón, hình nón khối nón tròn xoay, nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh, biết tính diện tích xung quanh và thể tích. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

Khái niệm về mặt tròn xoay

I. Mục tiêu:

1.Về kiến thức:

  • Biết được khái niệm mặt tròn xoay, các yếu tố của mặt tròn xoay: đường sinh,trục.
  • Biết được mặt nón tròn xoay, góc ở đỉnh ,trục,đường sinh của mặt nón.
  • Phân biệt các khái niệm: Mặt nón, hình nón khối nón tròn xoay, nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh. Biết tính diện tích xung quanh và thể tích.

2.Về kỹ năng:

Kỹ năng vẽ hình, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích; Dựng thiết diện qua đỉnh hình nón, qua trục hình trụ, thiết diện song song với trục.

3. Về tư duy và thái độ: Nghiêm túc tích cực, tư duy trực quan.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của Giáo viên: Chuẩn bị thước kẻ, bảng phụ, máy chiếu (nếu có ), phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của Học sinh: SGK, thước, compa.

III. Phương pháp:

Phối hợp nhiều phương pháp, trực quan, gợi mở, vấn đáp, thuyết giảng.

IV. Tiến trình bài học:

1. Kiểm tra bài cũ: Đan xen vào các hoạt động của giờ học.

2. Bài mới:

Hoạt động 1:

Giáo án Hình học 12 chương 2 bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Đánh giá bài viết
1 1.872
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm