Giáo án Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số được trình bày khoa học, chi tiết sẽ giúp các em học sinh hiểu được các dạng của đồ thị hàm số bậc ba, tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba. Ngoài ra, các em còn biết thực hiện thành thạo các bước khảo sát hàm số bậc ba, vẽ đồ thị hàm số bậc ba đúng, chính xác và đẹp.

Bài giảng Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Giải tích 12

Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Tiết dạy 13 Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số.
  • Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thức.

2. Kĩ năng:

  • Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình.
  • Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.
  • Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.
  • Thái độ.
  • Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

  • Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.
  • Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (3')

  • Nhắc lại định lí về tính đơn điệu, cực trị của hàm số?

3. Giảng bài mới:

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ khảo sát hàm số

GV cho HS nhắc lại cách thực hiện từng bước trong sơ đồ.

H1. Nêu một số cách tìm tập xác định của hàm số?

H2. Nhắc lại định lí về tính đơn điệu và cực trị của hàm số?

H3. Nhắc lại cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số ?

H4. Nêu cách tìm giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ ?

Đ1.
– Mẫu # 0.
– Biểu thức trong căn bậc hai không âm.

Đ2. HS nhắc lại.

Đ3. HS nhắc lại.

Đ4.
– Tìm giao điểm với trục tung:
Cho x = 0, tìm y.
– Tìm giao điểm với trục hoành:
Giải pt: y = 0, tìm x.

I. SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ

1. Tập xác định

2. Sự biến thiên

– Tính y.
– Tìm các điểm tại đó y = 0 hoặc y không xác định.
– Tìm các giới hạn đặc biệt và tiệm cận (nếu có).
– Lập bảng biến thiên.
– Ghi kết quả về khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số.

3. Đồ thị

– Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ.
– Xác định tính đối xứng của đồ thị (nếu có).
– Xác định tính tuần hoàn (nếu có) của hàm số.
– Dựa vào bảng biến thiên và các yếu tố xác định ở trên để vẽ.

Đánh giá bài viết
1 2.198
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm