Giáo án Cộng, trừ và nhân số phức Giải tích 12

Giáo án Cộng, trừ và nhân số phức

Giáo án Cộng, trừ và nhân số phức Giải tích 12 được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được khái niệm phép cộng, trừ, và nhân hai số phức, biết khái niệm phép cộng, trừ, và nhân hai số phức. Ngoài ra, các em còn biết cách tính cộng, trừ, và nhân hai số phức.

Bài giảng Cộng trừ và nhân số phức Giải tích 12

CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

I. Mục tiêu:

  • HS nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức.
  • HS biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

  • Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.
  • Học sinh: Học bài cũ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới.

III. Phương pháp:

  • Gợi mở, vấn đáp và thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình bài học:

  • Ổn định lớp.
  • Kiểm tra bài cũ:
  • Bài mới:

Thời gian

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

* HĐ1: Tiếp cận quy tắc cộng hai số phức:
- Từ câu hỏi ktra bài cũ gợi ý cho hs nhận xét mối quan hệ giữa 3 số phức 1+2i, 2+3i và 3+5i ?

-GV hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai số phức để giải ví dụ 1.

*HĐ2:Tiếp cận quy tắc trừ hai số phức

-Từ câu b) của ví dụ 1 giáo viên gợi ý để học sinh phát hiện mối quan hệ giữa 3 số phức 3-2i, 2+3i và 1-5i.

-GV hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai số phức để giải ví dụ 2.

*Học sinh thực hành làm bài tập ở phiếu học tập số 1.

*HĐ3:Tiếp cận quy tắc nhân hai số phức.

- Giáo viên gợi ý cho học sinh phát hiện quy tắc nhân hai số phức bằng cách thực hiện phép nhân (1+2i).(3+5i)
=1.3-2.5+(1.5+2.3)i
= -7+11i
-Gv hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai số phức để giải ví dụ 3.

*Học sinh thực hành làm bài tập ở phiếu học tập số 2.

Từ việc nhận xét mối quan hệ giữa 3 số phức, HS phát hiện ra quy tắc cộng hai số phức.


-Học sinh thực hành bài giải ở ví dụ 1 (một học sinh lên bảng giải, cả lớp nhận xét bải giải).

-Từ việc nhận xét mối quan hệ giữa 3 số phức, HS phát hiện ra quy tắc trừ hai số phức.

Học sinh thực hành bài giải ở ví dụ 2 (một học sinh lên bảng giải, cả lớp nhận xét bải giải).

-Thông qua gợi ý của giáo viên, học sinh rút ra quy tắc nhân hai số phức và phát biểu thành lời.

Cả lớp cùng nhận xét và hoàn chỉnh quy tắc .

-Học sinh thực hành bài giải ở ví dụ 3 (một học sinh lên bảng giải, cả lớp nhận xét bải giải.

1. Phép cộng và trừ hai số phức:

Quy tắc cộng hai số phức:

VD1: Thực hiện phép cộng hai số phức:
a) (2+3i) + (5+3i) = 7+6i
( 3-2i) + (-2-3i) = 1-5i

Quy tắc trừ hai số phức:

VD2: thực hiện phép trừhai số phức:
a) (2+i) -(4+3i) = -2-2i
( 1-2i) -(1-3i) = i

2.Quy tắc nhân số phức:

Muốn nhân hai số phức ta nhân theo quy tắc nhân đa thức rồi thay i2 = -1

Ví dụ 3 :Thực hiện phép nhân hai số phức:

(5+3i).(1+2i) =-1+13i
(5-2i).(-1-5i) =-15-23i

Chú ý :Phép công và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.

Đánh giá bài viết
1 1.040
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm