Giáo án Cực trị hàm số hay nhất

Giáo án Giải tích 12

Giáo án Cực trị hàm số hay nhất giúp học sinh dễ dàng biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số. Đồng thời các em còn biết mô tả được các điều kiện đủ để hàm số có điểm cực trị. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

  • Học sinh nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu của hàm số, điều kiện để hàm số có cực trị.

2.Kỷ năng:

  • Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.

3.Thái độ:

  • Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.

B.Phương pháp.

  • Gợi mở, vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên:

  • Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.

2.Học sinh:

  • Học thuộc bài cũ, đọc trước bài học.

D.Tiến trình bài dạy.

1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2.Kiểm tra bài cũ: Xét tính đơn điệu của hàm số:?

3.Nội dung bài mới.

a. Đặt vấn đề: Các em đã được học ứng dụng của đạo hàm vào việc xét tính đơn điệu của hàm số. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ứng dụng của đạo hàm vào việc tìm điểm cực trị của hàm số.

b.Triển khai bài:

giải tích 12

Đánh giá bài viết
1 1.083
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm