Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức: Học sinh nắm được các ý cơ bản của bài học

 • Trình bày và phân tích được bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong kế hoạch Nava.
 • Trình bày được diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 theo lược đồ, hiểu rõ với thắng lợi của cuộc tiến công đã làm thất bại bước đầu kế hoạch quân sự Nava.
 • Trình bày được diễn biến theo lược đồ, nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

2/ Tư tưởng:

Khắc sâu niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đối với cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Lòng tự hào dân tộc, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

3/ Kỹ năng:

 • Sử dụng bản đồ lịch sử, kỹ năng khái quát, nhận định các sự kiện lịch sử
 • Tự sử dụng các tư liệu tham khảo và rút ra nhận thức

II. Thiết bị và tài liệu dạy học

 • Bản đồ hình thái chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
 • Bản đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Ảnh quân ta chiếm hầm của tướng Dcatery.

III. Tiến trình tổ chức dạy và học.

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Nét chính về diễn biến và kết quả các chiến dịch tấn công của ta từ 1951 – 1953?

3. Dẫn nhập vào bài mới.

4. Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức học sinh cần đạt

HĐ 1:

- GV: Kế hoạch Nava được ra đời trong hoàn cảnh nào?

- HS trả lời: Pháp gặp khó khăn về mọi mặt

+ Quân sự: lực lượng bị tiêu diệt 39 vạn

+ Chính trị: chính phủ dựng lên đổ xuống 17 lần

+ Tài chính kiệt quệ

- GV: nhận xét, chốt lại.

-GV: thuyết trình về sự can thiệp của Mĩ.

- Nội dung kế hoạch Nava

- Học sinh dựa vào sgk trả lời

- GV: Hãy rút ra điểm chính của kế hoạch Nava?

- HS suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên nhấn mạnh điểm then chốt của kế hoạch này là tập trung lực lượng cơ động mạnh ở Bắc Bộ (44/ 84 tiểu đoàn), mở cuộc tiến công lớn tạo “quả đấm thép” để tiêu diệt quân chủ lực taÚKế hoạch này là cố gắng lớn nhất và là cố gắng cuối cùng của Pháp có sự giúp đỡ to lớn của Mỹ.

HĐ 2:

- GV: Trước âm mưu, thủ đoạn mới của Pháp – Mĩ ta có chủ trương như thế nào?

- HS theo dõi SGK trả lời

HĐ: Nhóm

GV châi lớp thành 4 nhóm sau đó phát phiếu học tập.

+ N1: Thời gian, kết quả, hoạt động đối phó của td Pháp trong chiến dịch Tây Bắc của ta.

+ N2: Thời gian, kết quả, hoạt động đối phó của td Pháp trong chiến dịch Trung Lào.

+ N3: Thời gian, kết quả, hoạt động đối phó của td Pháp trong chiến dịch Thượng Lào.

+ N4: Thời gian, kết quả, hoạt động đối phó của td Pháp trong chiến dịch Tây Nguyên.

- Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày.

- GV: chốt ý, treo bảng thông tin phản hồi (chuẩn bị sẵn- bảng 01)

- Giáo viên sử dụng bản đồ để trình bày cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

- Chủ trương của ta đã làm cho kế hoạch Nava bị phá sản bước đầu như thế nào? Ý nghĩa của thắng lợi kế hoạch Đông – Xuân.

- Pháp tập trung lực lượng ở Bắc Bộ – Ta phân tán lực lượng của chúng

HĐ 3:

- Thắng lợi Đông – Xuân 1953 – 1954 đã chuẩn bị vật chất và tinh thần cho ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên PhủÚ Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.

- Vì sao Pháp – Mỹ xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh?

- Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á.

- Vì sao ta chọn Điện Biên Phủ làm Điểm quyết chiến chiến lược?

- Giáo viên sử dụng bản đồ mô tả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và diễn biến chiến dịch.

- Giáo viên trình này trên bản đồ. Nêu tên một số anh hùng – liệt sỹ trong chiến dịch (Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn…)

- GV yêu cầu học sinh theo dõi SGK trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

- HS trr lời

-GV: nhận xét kết luận.

I. Âm mưu của Pháp – Mỹ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava.

Hoàn cảnh:

- Sau tám năm chiến tranh xâm lược Đông Dương, Pháp thiệt hại ngày càng lớn, bị loại khỏi vòng chiến đấu 39 vạn quân, ngày càng lâm vào thế bị động trên chiến trường.

- Pháp muốn tìm kiếm một thắng lợi quân sự để rút khỏi cuộc chiến trong “danh dự”.

- Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Được sự thoả thuận cảu Mĩ , pháp cử Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Nava đề ra kế hoạch quân sự mới - kế hoạch Nava.

Nội Dung: Kế hoạch chia làm hai bước

+ Thu – Đông 1953: giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, tiến công chiến lược ở miền trung và nam Đông Dương

+ Thu – Đông 1954: tiến công chiến lược miền bắc, giành thắng lợi quyết định về quân sự buộc ta phải đàm phán theo các điều kiện có lợi cho chúng.

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

- Chủ trương kế hoạch quân sự của ta

Tấn công những điểm quan trọng về chiến lược, tiêu hao sinh lực địch, buộc chúng phỉa phân tán lực lượng.

a/ Ở mặt trận chính diện: ta mở hàng loạt các chiến dịch tấn công địch ở hầu hết các chiến trường Đông – Dương, địch buộc phải phân tán lực lượng thành 5 điểm

- Bắc Bộ

- Điện Biên Phủ

- Seno

- LuongPhaBang – Mường Sài

- PlayKu

b/ Ở vùng sau lưng địch

- Phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh (Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên …)

2/ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

a/ Hoàn cảnh lích sử

- Từ 12/ 1953, Pháp tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương gồm 3 phân khu – 49 cứ điểm, Pháp tập trung 16.200 quân.

- Điện Biên Phủ thành trung tâm của kế hoạch Nava.

12/1953 ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ - ĐBP trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và giặc.

b/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

+ Chủ trương của ta: 12/1953 Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến và quyết địch mở chiến dịch

+ Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chuẩn bị cho chiến dịch với quyết tâm lớn. Đầu tháng 3/1954, công tác chuẩn bị đã hoàn tất

- Diễn biến của chiến dịch: GV trình bày trên bản đồ

c/ Kết quả – Ý nghĩa:

+ Loại khỏi vòng chiến 16.200 địch, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh.

+ Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp và can thiệp Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi.

IV. Kết thúc bài học.

1/ Củng cố bài:

 • GV hệ thống các nội dung cơ bản của toàn bài và nêu các câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời:
 • Hoàn cảnh ra đời và nội dung của kế hoạch Nava. Điểm then chốt của kế hoạch Nava.
 • Chủ trương chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava.
 • Trình bày trên bản đồ nét chính về diễn biến và ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ.

2/ Dặn dò: Học sinh chuẩn bị bài ở nhà.

Đánh giá bài viết
5 9.174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm