Giáo án Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 2

Giáo án Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Kĩ năng: Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học, nâng cao tình thần tự giác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.................................................................................................................

6A2:.................................................................................................................

6A3:.................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)

Câu 1: Trình bày các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: Biểu diễn thông tin là gì? Vai trò của biểu diễn thông tin?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (33’) Tìm hiểu về biểu diễn thông tin trong máy tính.

+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 3 tìm hiểu bài.

+ GV: Thông tin có thể được biểu diễn bằng những cách nào?

+ GV: Ví dụ: Với người khiếm thính và người khiếm thị. Làm thế nào để họ có thể trao đổi thông tin với nhau.

+ GV: Từ những ví dụ trên em có rút ra nhận xét gì về vai trò của việc biểu diễn thông tin trong cuộc sống.

+ GV: Thuyết trình, diễn giải về biểu diễn thông tin trong máy tính để các em hiểu rõ.

+ GV: Đặt vấn đề vậy thông tin được biểu diễn trong máy tính như thế nào?

+ GV: Đưa ra ví dụ cho HS tìm hiểu “Đèn giao thông”.

+ GV: Tín hiệu đèn giao thông được thực hiện như thế nào và ý nghĩa khi các đèn tín hiệu bật sáng?

+ GV: Nhận xét và hướng dẫn các em tìm hiểu cách hoạt động.

+ GV: Đặt vấn đề máy tính hoạt động dựa vào năng lượng nào?

+ GV: Dòng điện có những trạng thái nào?

+ GV: Từ ví dụ trên rút ra cho HS cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

+ GV: Đối với các máy tính thông dụng hiện nay, dạng biểu diễn ấy là dãy bit (0 và 1). Để máy tính có thể xử lí, các thông tin cần được biến đổi thành các dãy bit.

+ GV: Thông tin lưu giữ trong máy tính được gọi là dữ liệu.

+ GV: Thuyết trình về dãy nhị phân.

+ GV: Đưa ra các ví dụ cho HS năm bắt rõ hơn.

+ GV: Trình bày cho HS hai quá trình để máy tính có thể trợ giúp con người trong hoạt động thông tin.

+ GV: Yêu cầu 1 HS nhắc lại các dạng thông tin cơ bản.

+ GV: Làm thế nào để máy tính có thể biến đổi thông tin thành dãy bit và ngược lại.

+ GV: Nhận xét, chốt nội dung nội dung bài học.

+ HS: Đọc SGK trang 8 - 9 tìm hiểu nội dung bài học.

+ HS: Thông tin được biểu diễn thông qua ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ cơ thể, những cử chỉ hành động, thông qua tranh ảnh,….

+ HS: Sử dụng chữ nổi đối với người khiếm thị, người khiếm thính sử dụng ngôn ngữ cơ thể, bằng tay để trao đổi thông tin.

+ GV: Thông tin có vai trò quyết định đối với mọi mặt của đời sống con người nên con người không ngừng cải tiến, hoàn thiện và tìm kiếm các phương tiện để biểu diễn thông tin mới. Và sáng chế vượt bậc đó là tạo ra máy tính điện tử.

+ HS: Quan sát chú ý lắng nghe tìm hiểu về cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

+ HS: Để máy tính có thể giúp con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp.

+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát ví dụ trên màn hình chiếu, nhận biết các nội dung theo yêu cầu của GV à rút ra nhận xét.

+ HS: Đèn đỏ sáng thì dừng lại, đèn xanh sang thi được đi tiếp, các tín hiệu đèn chỉ sáng và tối tương ứng với có điện và không có điện.

+ HS: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV trong ví dụ.

+ HS: Sử dụng nguồn điện để máy tính có thể hoạt động.

+ HS: Có điện và không có điện.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu về cách biểu diễn thông tin à ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe và tìm hiểu nội dung hiểu bài

+ HS: Ghi nhớ nội dung à hiểu về cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

+ HS: Quan sát các ví dụ của GV đưa ra.

+ HS: Quan sát chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Văn bản, hình ảnh, âm thanh.

+ HS: Máy tính cần có những bộ phận để đảm bảo việc thực hiện các công việc trên.

+ HS: Tập trung, chú ý lắng nghe à ghi nhớ nội dung bài học.

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính.

- Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.

- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy các bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

4. Củng cố: (4’)

- Biểu diễn thông tin trong máy tính.

5. Dặn dò: (1’)

- Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 673
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm