Giáo án Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Giáo án Tin học 6 bài 2

Giáo án Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Kĩ năng: Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức, tập trung trong học tập và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:...................................................................................................................

6A2:...................................................................................................................

6A3:...................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Thông tin là gì? Trình bày nội dung hoạt động thông tin của con người?

Câu 2: Trình bày nội dung hoạt động thông tin và tin học?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (16’) Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản.

+ GV: Lấy ví dụ về các thông tin các em được tiếp nhận.

+ GV: Cho HS nêu các dạng thông tin hàng ngày em được tiếp nhận.

+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 1 tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản.

+ GV: Cho HS cho trò chơi “tam sao thất bản”.

+ GV: HS thực hiện truyền thông tin theo sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Thông tin mà bạn A truyền cho bạn B bằng cách nào?

+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?

+ GV: Thông tin mà bạn B truyền cho bạn C bằng cách nào?

+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?

+ GV: Thông tin mà bạn A nhận được ở dạng gì?

+ GV: Như vậy đó là thông tin ở dạng gì.

+ GV: Yêu cầu HS rút ra nhận xét có những dạng thông tin cơ bản nào cho ví dụ minh họa của từng dạng thông tin.

+ GV: Lắng nghe va hướng dẫn HS nhận biết tìm ví dụ để các em hiểu và nắm bắt được bài học.

+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa khác cho HS tìm hiểu và trả lời đó là những dạng thông tin nào.

+ GV: Củng cố thông qua ví dụ.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài học cho HS thực hiện ghi bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu bài học.

+ HS: Giọng nói, sách, chữ viết, hình ảnh.

+ HS: Đọc SGK trang 6 - 7 và tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: 3 HS lên thực hiện trò chơi theo yêu cầu của GV.

+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét khi có yêu cầu.

+ HS: Bạn A nói cho bạn B thông tin bạn A nhận được.

+ HS: Dạng âm thanh.

+ HS: Bạn C nhận được thông tin từ bạn B thông qua việc nhìn.

+ HS: Dạng hình ảnh.

+ HS: Bạn A nhận thông tin thông qua chữ viết trên tờ giấy.

+ HS: Dạng văn bản.

+ HS: Các dạng thông tin cơ bản:

- Dạng âm thanh; Ví dụ: Thông tin từ đài phát thanh huyện Đam Rông

- Dạng hình ảnh; Ví dụ: Áp phích tuyên truyền an toàn giao thông dán tại trường THCS Đạ Long.

- Dạng văn bản. Ví dụ: Vở học Tin học quyển 6.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Chú ý lắng nghe.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.

1. Các dạng thông tin cơ bản.

- Dạng văn bản.

- Dạng hình ảnh.

- Dạng âm thanh.

Hoạt động 2: (18’) Tìm hiểu về biểu diễn thông tin.

+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nội dung mục 2 SGK.

+ GV: Yêu cầu HS nêu các ví dụ về thông tin mà các em được tiếp nhận hàng ngày.

+ GV: Thuyết trình, diễn giải về biểu diễn thông tin.

+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa để các em có thể nắm vững hơn.

+ GV: Vậy thế nào là biểu diễn thông tin?

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài học yêu cầu một số HS nhắc lại.

+ GV: Yêu cầu HS hãy nêu một ví dụ khác?

+ GV: Theo em nếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta không có thông tin và xử lí thông tin thì sẽ như thế nào?

+ GV: Vậy việc biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào?

+ GV: Hãy cho ví dụ cụ thể?

+ GV: Nhận xét về các ví dụ của các em đưa ra.

+ GV: Yêu cầu các HS khác đưa ra các ví dụ tương tự.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.

+ HS: Đọc SGK trang 6 - 7 tìm hiểu nội dung biểu diễn thông tin.

+ HS: Đưa ra các ví dụ mà các em hay gặp trong cuộc sống.

+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Quan sát và nhận biết cách biểu diễn thông tin.

+ HS: Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.

+ HS: Đưa ra một số ví dụ khác từ thực tế mà các em biết.

+ HS: Chúng ta không thể sống được nếu không có thông tin.

+ HS: Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.

+ HS: Cho các ví dụ hằng ngày.

+ HS: Lắng nghe tìm hiểu về ví dụ của bạn.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.

2. Biểu diễn thông tin

- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.

- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.

4. Củng cố: (4’)

- Các dạng thông tin cơ bản. Biểu diễn thông tin.

5. Dặn dò: (1’)

- Xem phần tiếp theo của bài học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 425
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm