Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 3

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện việc xem nội dung các thư mục qua sử dụng biểu tượng My Computer
  • Thực hiện được việc tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.

2. Kĩ năng: Thực hiện thao tác tạo thư mục mới, đổi tên và xóa thư mục đã có.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Thực hành tạo thư mục mới.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

+ GV: Hướng dẫn HS các bước tạo thư mục mới.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Để tạo thư mục mới ta phải làm như thế nào?

+ GV: Yêu cầu các bạn khác thực hiện các thao tác theo các bước mà bạn trình bày thực hiện.

+ GV: Yêu cầu tất cả các HS thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ GV: Quan sát học sinh thực hiện sữa các thao tác sai cho HS.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã làm.

+ GV: Hướng dẫn phần lưu ý cho các em biết.

+ GV: Yêu cầu một số HS thao tác thực hiện tốt lên bảng thực hiện.

+ GV: Củng cố lại các thao tác các em còn yếu thiếu sót.

+ GV: Nhận xét và chốt các thao tác thực hiện cho HS.

+ HS: Đọc SGK mục d.

+ HS: Quan sát nhận biết các thao tác để tạo thư mục.

+ HS:

- Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó.

- Nháy chuột phải → New → Chọn Folder.

- Gõ tên thư mục → Enter.

+ HS: Thực hiện các thao tác tao thư mục mới theo các bước đã được tìm hiểu.

+ HS: Sửa chữa những sai sót theo mẫu GV đưa ra.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Quan sát học tập các bạn thực hiện tốt.

+ HS: Tự rèn luyện các thao tác còn yêu theo sự hướng dẫn.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, thực hiện tốt các thao tác trên.

d. Tạo thư mục mới:

Bước 1: Mở cử sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới.

Bước 2: Nháy chuột phải → New → Chọn Folder.

Bước 3: Trên màn hình xuất hiện biểu tượng (New Folder).

Bước 4: Gõ tên vào biểu tượng thư mục đó.

Hoạt động 2: (5’) Thực hành đổi tên thư mục.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

+ GV: Hướng dẫn HS đổi tên thư mục.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Đổi tên thư mục ta làm như thế nào?

+ GV: Yêu cầu các bạn khác thực hiện các thao tác theo các bước mà bạn trình bày thực hiện.

+ GV: Quan sát sửa sai cho HS thực hiện theo đúng các bước.

+ GV: Hướng dẫn phần lưu ý cho các em biết.

+ HS: Đọc SGK mục e.

+ HS: Quan sát nhận biết các thao tác để đổi tên thư mục.

+ HS: Thực hiện thao tác sau:

- Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.

- Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.

- Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.

e. Đổi tên thư mục:

Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi.

Bước 2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.

Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

Hoạt động 3: (5’) Thực hành xóa thư mục.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

+ GV: Hướng dẫn HS xóa thư mục.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Để xóa thư mục ta phải làm như thế nào?

+ GV: Cho HS thực hiện thao tác.

+ GV: Quan sát học sinh thực hiện sữa các thao tác sai cho HS.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã làm.

+ HS: Đọc SGK mục g.

+ HS: Quan sát GV thực hiện.

+ HS: Thực hiện các thao tác:

- Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.

­- Nhấn phím Delete.

+ HS: Thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.

g. Xóa thư mục

Bước 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.

Bước 2: Gõ phím Delete.

Hoạt động 4: (23’) Thực hành tổng hợp.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

+ GV: Chia nhóm thực hành.

+ GV: Đưa ra các yêu cầu cho HS thực hiện tổng hợp sau:

- Sử dụng My Computer để xem nội dung của đĩa C.

- Tạo thư mục mới có tên Da Long trong thư mục gốc C.

- Đổi tên thư mục Dam Rong thành thư mục Album cua em.

- Xóa thư mục vừa tạo.

+ GV: Đánh giá nhận xét các thao tác, gọi một số em lên thực hiện.

+ HS: Đọc SGK mục h.

+ HS: Chia nhóm thực hiện.

+ HS: Thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra theo trình tự.

+ HS: Quan sát thao tác hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hành trực trên máy tính và nhận biết.

+ HS: Sửa chữa những sai sót do GV hướng dẫn.

+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các bạn thực hiện thao tác.

h. Tổng hợp

- Sử dụng My Computer để xem nội dung của đĩa C.

- Tạo thư mục mới có tên Da Long trong thư mục gốc C.

- Đổi tên thư mục Dam Rong thành thư mục Album của em.

- Xóa thư mục vừa tạo.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại các thao tác. Ôn tập các kiến thức đã được học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
4 460
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm