Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 2

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Bước đầu làm quen sử dụng bảng chọn Start.

2. Kĩ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.
  • Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
  • Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu cửa sổ.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thành phần chính của cửa sổ làm việc thông qua My Computer hoặc My Documents.

+ GV: Yêu cầu HS khởi động My Computer hoặc My Documents.

+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra các thành phần chính của cửa sổ.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát bổ xung ý kiến.

+ GV: Cho HS tìm hiểu các nút thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ứng.

+ GV: Hướng dẫn HS di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo thả đến vị trí mong muốn.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai.

+ HS: Ôn lại các thành phần chính của cửa sổ như thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh cuốn, các nút điều khiển

+ HS: Thực hiện khởi động theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện chỉ ra nội dung theo yêu cầu.

+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét và bổ xung ý kiến.

+ HS: Quan sát nhận biết các nút trên thanh tiêu đề để thực hiện.

+ HS: Quan sát các thao tác của GV và thực hiện theo từng cá nhân dưới máy của mình.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa.

d) Cửa sổ.

- Nhận biết thành phần chính của cửa sổ như thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuốn, các nút điều khiển.

Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu kết thúc phiên làm việc.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện kết thúc phiên làm việc.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện để kết thúc phiên làm việc.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác lên bảng thực hiện thao tác kết thúc phiên làm việc.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.

+ HS: Quan sát các thao tác thực hiện của GV ghi nhớ các bước.

+ HS: Các bước thực hiện:

- Nháy chuột vào nút Start/Log Off.

- Nháy nút Log Off.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

e) Kết thúc phiên bản làm việc - Log Off.

- Nháy chuột vào nút Start/Log Off.

- Nháy nút Log Off.

Hoạt động 3: (10’) Tìm hiểu ra khỏi hệ thống.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện ra khỏi hệ thống.

+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại các bước thực hiện để ra khỏi hệ thống.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét các bước thực hiện.

+ GV: Cho HS thực hiện các thao tác, GV quan sát sửa sai cho các em.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Quan sát các thao tác của GV thực hiện và ghi nhớ.

+ HS: Các bước thực hiện:

- Nháy nút Start.

- Chọn Turn Off Computer.

- Chọn Turn Off.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

g) Ra khỏi hệ thống.

- Nháy nút Start/Turn Off Computer/Turn Off.

4. Củng cố: (3’)

  • Củng cố các thao tác kết thúc phiên làm việc.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các thao tác thực hiện. Ôn lại bài 9 đến 12 chuẩn bị cho tiết bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 662
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm