Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Hà có 6 quyển vở. Số vở Lan có gấp 6 lần số vở của Hà. Tính số vở mà Lan có?

3
3 Câu trả lời
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Số vở mà Lan có là:

  6 x 6 = 36 (quyển vở)

  Đáp số: 36 quyển vở

  Trả lời hay
  4 Trả lời 16/08/21
 • Khang Anh
  Khang Anh

  6 x 6 = 36 (quyển vở)

  0 Trả lời 16/08/21
 • Thùy Chi
  Thùy Chi

  Số vở mà Lan có là:

  6 x 6 = 36 (quyển vở)

  0 Trả lời 16/08/21

Toán học

Xem thêm