Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Hà nghĩ một số. Khi gấp số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số lên 5 lần thì được số Hà nghĩ. Tìm số đó?

4
4 Câu trả lời
 • Xuka
  Xuka

  Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số là 11

  Số mà Hà đã nghĩ là:

  11 x 5 = 55

  Đáp số: 55

  Trả lời hay
  3 Trả lời 16/08/21
 • Captain
  Captain

  Ta có số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số là 11

  Vậy số mà Hà đã nghĩ là:

  11 x 5 = 55

  Đáp số: 55

  Trả lời hay
  1 Trả lời 16/08/21
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Số cần tìm là : 55

  Trả lời hay
  1 Trả lời 16/08/21
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Số mà Hà đã nghĩ là:

  11 x 5 = 55

  Đáp số: 55

  0 Trả lời 16/08/21

Toán học

Xem thêm