Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Hai số có tổng bằng 34. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Hai số có tổng bằng 34. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

4
4 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Trong phép cộng, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất vào thêm số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng sẽ tăng thêm 5 đơn vị. Vậy tổng mới bằng:

  34 + 5 = 39

  0 Trả lời 08:36 25/09
  • Bon
   Bon

   Tổng mới bằng:

   34 + 5 = 39

   0 Trả lời 08:37 25/09
   • Bọ Cạp
    Bọ Cạp

    Tổng mới bằng:

    34 + 5 = 39

    0 Trả lời 08:37 25/09
    • Gia An Nguyễn Hoàng
     Gia An Nguyễn Hoàng

     Vậy tổng mới bằng:

     34 + 5 = 39


     0 Trả lời 09:33 29/09
     Toán học Xem thêm