Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Hàm MIRR trong Excel, Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Hàm MIRR trong Excel giúp bạn tính toán liên quan đến các khoản vay, khoản đầu tư, lãi suất, ... Hãy cùng VnDoc tìm hiểu cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm MIRR qua bài viết dưới đây.

Các hàm tài chính trong Excel

Excel - Hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Hàm MIRR trong Excel là hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ, hàm MIRR còn xem xét chi phí khoản đầu tư và tiền lãi nhận được khi tái đầu tư.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM MIRR TRONG EXCEL

Cú Pháp: MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

Trong Đó:

- Values: Tham chiếu đến các ô chứa giá trị số (các khoản thanh toán - giá trị âm và thu nhập - giá trị dương), tham số bắt buộc

  • Các giá trị phải bao gồm cả giá trị âm và giá trị dương thì mới đủ điều kiện để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh. Nếu không hàm MIRR báo lỗi #DIV /0!
  • Nếu đối số tham chiếu hoặc mảng chứa giá trị logic, văn bản, giá trị 0 hay ô trống sẽ bị bỏ qua

- Finance_rate: Lãi suất phải trả cho số tiền đã dùng trong các dòng tiền
- Reinvest_rate: Lãi suất nhận được từ các khoản tái đầu tư

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính như hình dưới, với các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm MIRR trong Excel.

Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Yêu cầu:

  • - Tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 5 năm
  • - Tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 3 năm
  • - Tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm dựa trên lãi suất tái đầu tư 14 %

Để tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 5 năm.

Nhập công thức tại ô C11 =MIRR(C3:C8;C9;C10). Ta được kết quả như hình dưới

Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Để tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 3 năm.

Nhập công thức tại ô C12 =MIRR(C3:C6;C9;C10). Ta được kết quả như hình dưới

Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Để tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm dựa trên lãi suất tái đầu tư 14 %.

Nhập công thức tại ô C13=MIRR(C3:C8;C9;14%). Ta được kết quả như hình dưới

Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm MIRR trong Excel để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ. Hy vọng sau khi tham khảo bài hướng dẫn sử dụng hàm MIRR, bạn sẽ vận dụng tốt hàm MIRR trong Excel.

Đánh giá bài viết
1 195
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm