Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel, ví dụ và cách dùng

Hàm hlookup trong Excel là hàm tìm kiếm và tham chiếu theo cột, hoặc theo dòng, Khi bạn sử dụng hàm này, nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm thì sẽ trả về giá trị một ô nằm trên một dòng nào đó. Hàm Hlookup là hàm tìm kiếm thông dụng và hiệu quả nhất trong Excel. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được cú pháp và cách sử dụng hàm này, bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hớn về hàm này.

Excel - Hàm Match trong Excel

Excel - Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Hàm SUMIF, hàm tính tổng có điều kiện

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

CÁCH SỬ DỤNG HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL

Cú Pháp: Hlookup (giá trị đem dò, bảng giá trị dò, số thứ tự hàng cần lấy, phạm vi tìm kiếm)

Trong Đó:

Bảng giá trị dò: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấn F4), khi chọn không quét tiêu đề.

Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại, True (1) là dò tìm tương đối.

Để hiểu thêm về hàm ta xét ví dụ sau:

Ví dụ minh họa: Điền thông tin cột Xếp loại học lực cho học sinh dựa vào bảng thông tin dưới đây:

Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Các bạn sẽ sử dụng dụng công thức Hlookup để thực hiện.

Với công thức ô E3: =HLOOKUP(D3,$B$9:$F$10,2,1)

Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Chú ý

Có một chú ý cho bạn là khi bạn nhập xong D6 ở HLOOKUP rồi thì bạn quét bảng điểm xếp loại và nhấn F4, và chọn 2 là Xếp loại, 1 ở đây là TRUE (tức là dò tìm tương đối).

Muốn tìm kết quả các ô tiếp theo bạn chỉ cần trỏ vào góc phải ô kết quả, khi hiện ra dấu cộng bạn kéo xuống các ô phía dưới, như vậy bạn sẽ có kết quả các ô bên dưới mà không phải nhập lại công thức.

Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Bài viết này tôi đã hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn có thể tìm kiếm và tham chiếu các giá trị trên bảng tính Excel, hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng của hàm này bạn có thể vận dụng vào thực tế khá hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 998
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm