Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Bạn đang chuẩn bị thi công chức? Ngoài môn thi kiến thức chung và chuyên ngành thì không thể thiếu phần thi tin học trong kỳ thi tuyển sinh công chức. Hãy cùng VnDoc trải nghiệm nâng cao kiến thức qua bộ câu hỏi ôn thi Excel công chức ngành thuế chắc chắn sẽ giúp bạn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật viên chức số 58/2010/QH12

Đề thi tuyển dụng công chức môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề thi công chức thuế môn Tiếng Anh năm 2010

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung 2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Câu 1. Phần mềm ứng dụng Excel dùng để:

a) Quản lý cơ sở dữ liệu

b) Xử lý bảng tính và biểu đồ

c) Lập trình bảng tính

d) Thực hiện cả 3 mục đích trên

Câu 2. Muốn di chuyển đến một sheet khác trong tập tin thực hiện:

a) Nhấn phím F12 và số thứ tự của sheet

b) Nhấn chuột lên tên sheet cần tác động

c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ PgUp hoặc Ctrl + PgDn

d) Thực hiện cách b hoặc c đều được

Câu 3. Sheet được chèn thêm vào tập bảng tính có vị trí:

a) Ở ngay phía trước Sheet hoạt động

b) Ở sau cuối tất cả sheet

c) Ở trên cùng tất cả sheet

d) Ở ngay phía sau sheet hoạt động

Câu 4. Để thực hiện ghi một tập tin vào đĩa, thực hiện:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + S

c) Nhấn tổ hợp phím Alt + S

d) Câu a và b đều đúng

Câu 5. Ấn phím F12 là để:

a) Thực hiện lệnh Open

b) Thực hiện lệnh Save As

c) Thực hiện lệnh Close

d) Thực hiện lệnh Print

Câu 6. Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh:

a) Thoát khỏi Excel

b) Lưu tập tin với tên mớiTrang 2/8

c) Đóng tập tin hiện hành

d) Đóng sheet hiện hành

Câu 7. Muốn nhập ngày hệ thống vào ô hiện hành, bạn thực hiện nhấn tổ hợp phím:

a) Ctrl + :

b) Alt + :

c) Ctrl = ;

d) Alt = ;

Câu 8. Trong quá trình thực hiện việc chọn nhóm ô (nhóm hàng) không liên tiếp, bạn nhấn - giữ:

a) Tổ hợp phím Alt + Shift

b) Phím Ctrl

c) Tổ hợp phím Alt + Ctrl

d) Phím Shift

Câu 9. Khi muốn đánh dấu chọn một cột trong trang bảng tính ta thực hiện:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Spacebar

b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Spacebar

c) Nhấn tổ hợp phím Shift + Spacebar

d) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + Spacebar

Câu 10. Khi muốn đánh dấu chọn một hàng trong trang bảng tính ta thực hiện:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Spacebar

b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Spacebar

c) Nhấn tổ hợp phím Shift + Spacebar

d) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + Spacebar

Câu 11. Địa chỉ ô "$A$2" là:

a) Địa chỉ tuyệt đối

b) Địa chỉ tương đối

c) Địa chỉ tuyệt đối cột

d) Địa chỉ đã bị viết sai

Câu 12. Muốn vẽ nhanh một biểu đồ, ta di chuyển ô hiện hành vào trong bảng dữ liệu rồi nhấn phím:

a) F1

b) F10

c) F11

d) F12

Câu 13. Chọn câu phát biểu đúng nhất: Trong Excel

a) Cột được chèn vào bên trái cột hiện hành

b) Hàng được chèn vào bên dưới cột hiện hành

c) Không có chế độ chèn thêm cột trong trang bảng tính

d) Không có chế độ chèn thêm hàng vào trang bảng tính

Câu 14. Trong Excel muốn lưu tài liệu với một tên khác ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào?

a) File\Save As

b) F12

c) Các câu a và b đều đúng

d) Các câu trên đều sai

Câu 15. Trong Excel ta dùng dấu nào sau đây để thay thế cho nhiều ký tự:

a) *

b) ?

c) /
d) &

Đánh giá bài viết
5 4.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm