Nhất Huỳnh Toán học lớp 8

x² + y² = ...

3
3 Câu trả lời
 • Bé Gạo
  Bé Gạo

  x2 + y2 = (x + y) (x - y)

  Trả lời hay
  1 Trả lời 08:19 07/01
 • Nhất Huỳnh
  Nhất Huỳnh

  x^2+y^2

  0 Trả lời 07:10 07/01
  • Gia Kiet Hoang ...
   Gia Kiet Hoang ...

   = (x + y) (x - y)

   0 Trả lời 08:20 07/01
 • Lê Minh Sơn
  Lê Minh Sơn

  (X+y)(x-y)

  0 Trả lời 09:04 07/01
Tìm thêm: Hằng đẳng thức

Toán học

Xem thêm