Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Hãy chứng minh công thức T = 2π/ω

Hãy chứng minh công thức T = 2π/ω

3
3 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm