Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Hãy tính tốc độ góc của kim giây trong đồng hồ

Có loại đồng hồ treo tường mà kim giây quay đều liên tục. Hãy tính tốc độ góc của kim giây trong đồng hồ này.

2
2 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm