Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi

Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

2
2 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm