Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Tính chiều sâu của hang

Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

2
2 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm