Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10,

Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất

Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

3
3 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm