Kịch bản chi tiết chương trình ngoại khóa ngày 22-12

1 4.088

KỊCH BẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA CHÀO MỪNG ... NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

22/12 /1944 - 22/12/2017

Kịch bản chi tiết chương trình ngoại khóa ngày 22-12, kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô giáo có thể lên kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất cho chương trình hoạt động ngoại khóa của trường học.

Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập QDND Việt Nam 22-12

Lời dẫn chương trình văn nghệ 22-12

Nam: Thực hiện kế hoạch năm học ...-... của trường ........................, nhằm giáo dục truyền thống oai hùng của quân đội nhân dân Việt nam trong suốt ... năm qua. Tạo khí thế, sự hưng phấn trước khi bước vào kỳ kiểm tra học kỳ I năm học ...-...

Tổ ........................và Đoàn Đội sẽ đưa các em đi đọc theo con đường cùng với các chiến công mà Quân đội nhân dân Việt nam đã chiến đấu và chiến thắng oai hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt ... năm qua .Qua mỗi giai đoạn là phần câu hỏi dành cho các em.

Mở đầu chương trình các em sẽ nghe bài hát Nhánh lan rừng .Nhạc và lời thế hiển do Cô ................... trình bày . Các em tặng cô ........... 1 tràng pháo tay

Nữ: Các em lắng nghe tư liệu sau đây

1. Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi ra đời đến 1945

Ngay từ khi ra đời (03/02/1930) với đỉnh cao là Xô-viết Nghệ-Tĩnh, lực lượng Đội tự vệ công nông (Tự vệ Đỏ) đã ra đời. Đó là mầm mống đầu tiên của lực lương vũ trang cách mạng Việt Nam.

Từ tháng 9 năm 1939, hàng loạt tổ chức vũ trang lần lượt được thành lập và phát triển như: Du kích Nam Kỳ (1940), Đội du kích Bắc Sơn (1941), Cứu quốc quân (1941)... đòi hỏi phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc.

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt “đoàn thể” tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Ngay sau ngày thành lập, ngày 25 và ngày 26 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân giành Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 8 năm 1945,. Việt Nam giải phóng quân cùng lực lượng vũ trang các địa phương và nhân dân cả nước triệu người như một tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam.

Và sau đây là câu hỏi

Câu hỏi 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời tại địa điểm nào?

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng),

Câu hỏi 2: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời gồm bao nhiêu người ? do ai làm đội trưởng?

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời gồm 34 người, biên chế thành 03 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên.

Câu hỏi 3: Từ khi thành lập đến nay Quân đội nhân dân Việt Nam đổi tên mấy lần ?vào năm nào?

Từ khi thành lập đến nay Quân đội nhân dân Việt Nam đổi tên 5 lần

1944 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Tháng 4 năm 1945 là Việt Nam giải phóng quân.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đổi tên thành Vệ quốc đoàn

Năm 1946) là Quân đội quốc gia Việt Nam

Năm 1950 được đổi tên là Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nam: Các em lắng nghe tư liệu sau đây

2. Quân đội nhân dân Việt Nam ở giai đoạn 1945 - 1954

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp được sự giúp sức của quân Anh và quân Nhật đã trắng trợn nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 1945, gần 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng hầu hết các thành phố từ vĩ tuyến 16 trở ra.

Theo Sắc lệnh số 71 ngày 25 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, Vệ quốc quân chính thức trở thành Quân đội quốc gia của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tham gia toàn quốc kháng chiến, Đêm 19 rạng ngày 20 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Tại Hà Nội, với tinh thần: “Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh”

Một bài hát đã di vào lòng người, vang lên khí thế hào hùng của tinh thần “Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh”

Mời Thầy .......................... mở nhạc. (Bài Vệ Quốc Quân)

Nữ: Và câu hỏi sẽ tiếp tục sau đây

Câu hỏi 4: Chiến dịch Việt Bắc Thu đông năm 1947 bắt đầu và kết thúc vào ngày tháng năm nào?

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 bắt đầu từ 7-10-1947 đến 22-12-1947 kết thúc

Câu hỏi 5: Chiến dịch Việt Bắc Thu đông năm 1947 mở ra nhằm mục đích gì ?

Chiến dịch Việt Bắc Thu đông năm 1947 mở ra nhằm mục đích đánh bại chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp (1946 - 1947)

Các em tiếp tục lắng nghe

Sau hơn hai tháng chiến đấu ta đã đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn và làm phá sản chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của chúng. Từ Thu - Đông năm 1948 đến đầu năm 1950, bộ đội ta liên tục mở trên 30 chiến dịch nhỏ trên các chiến trường.

Tiêu biểu là chiến dịch Bắc Quảng Nam chiến dịch Sông Thao chiến dịch Sông Lô chiến dịch Lê Lợi chiến dịch Cầu Kè chiến dịch Lê Hồng Phong

Tháng 6 năm 1950, mở chiến dịch Biên Giới nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới Việt - Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa.

Và sẽ là câu hỏi tiếp tục

Câu hỏi 6: Chiến dịch Biên giới 1950 bắt đầu và kết thúc vào ngày tháng năm nào?

Chiến dịch Biên giới 1950 mở màn từ ngày 16 tháng 9 và kết thúc vào ngày 14 tháng 10 năm 1950.

Nam: Các em lắng nghe nhé

Trong vòng 6 tháng, từ ngày 25 tháng 12 năm 1950 đến ngày 20 tháng 6 năm 1951, quân ta đã mở ba chiến dịch: Chiến dịch Trần Hưng Đạo chiến dịch Hoàng Hoa Thám chiến dịch Quang Trung

Đầu tháng 11 năm 1951, từ ngày 10 tháng 12 năm 1951 đến ngày 25 tháng 02 năm 1952 mở chiến dịch Hoà Bình. ra Đầu tháng 9 từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 1952, mở chiến dịch Tây Bắc. Mùa xuân năm 1953, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 1953 quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với Quân giải phóng Pa-thét Lào mở chiến dịch tiến công Thượng Lào, trên địa bàn hai tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoảng. Nhà thơ Quang Dũng chiến sĩ của trung đoàn 53 đã nhớ lại

Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi !
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi

Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu, anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Tây tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

Nữ: Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ với các câu hỏi sau:

Câu hỏi 7: Trong Chiến dịch điện Biên Phủ quân ta mỏ bao nhiêu đợt tấn công Pháp ?

Ba đợt:

Đợt 1 Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954,

Đợt 2 Từ ngày 30 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 1954,

Đợt 3 Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 5 năm 1954,

Câu hỏi 8: Chiến dịch điện Biên Phủ diễn ra và kết thúc vào ngày tháng năm nào ?Bao nhiêu ngày đếm?

Chiến dịch điện Biên Phủ bắt đầu Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954 đến ngày 07 tháng 5 năm 1954, diễn ra 56 ngày đêm

Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!
Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến

Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...
Hỡi các chị, các anh trên chiến trường ngã xuống
Máu của anh chị, của chúng ta không uổng!
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...

NAM: Các em tiếp tục lắng nghe

3. Quân đội nhân dân Việt Nam ở giai đoạn 1954 - 1975

Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn 559 được thành lập với nhiệm vụ mở đường dọc dãy Trường Sơn bảo đảm vận chuyển lương thực, súng đạn cho lực lượng ta từ miền Bắc vào miền Nam.

Hỡi Miền Bắc đó, nặng đôi vai
Gánh cả non sông, vượt dặm dài
Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai!

Câu hỏi 9: Đoàn quân trùng trùng, điệp diệp tiến ra mặt trận. Lòng mong muôn lập bao chiến công dâng lên Bác Hồ. Đó là nội dung của bài hát nào?

Bài Bác cùng chúng cháu hành quân

Nữ: Mời các em im lặng tiếp tục lắng nghe

Tháng 8 năm 1959, nhân dân nhiều xã trong huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã nổi dậy khởi nghĩa Từ Trà Bồng, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan sang các huyện Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ.

Tháng 01 năm 1960, “đồng khởi các huyện Mỏ Cày, Minh Tân, Thạnh Phú . Phong trào “Đồng khởi” giành chính quyền đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh ở Nam Bộ, Khu 5, Tây Nguyên...

Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Ngày 15 tháng 02 năm 1961, thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Chiến thắng Ấp Bắc (01/1963), một chiến thắng mở đầu cho sự thất bại của chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, đồng thời mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” sôi nổi khắp miền Nam.

Sau chiến thắng Bình Giã Ba Gia Đồng Xoài của ta, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ hoàn toàn bị phá sản, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta bước sang một giai đoạn mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ Điển hình là các trận ở Núi Thành Vạn Tường và các chiến dịch Plây Me Bàu Bàng - Dầu Tiếng

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), nhằm tạo bước ngoặt lớn, chuyển chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định.

Và các câu hỏi dành cho các em

Câu 10: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra qua mấy đợt? Hãy kể tên thời gian diễn ra từng đợt?

Đợt 1: từ đêm 30/ 1 đến ngày 25/2 Đợt 2: tháng 5 và tháng 6 Đợt 3: tháng 8 và tháng 9/1968

Câu 11: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra vào đêm 30 rạng 31 tháng 1 năm 1968 (Ngày mồng một Tết Mậu Thân). Hiệu lệnh mở màn là bài thơ chúc Tết của chủ tịch Hồ Chí Minh. Em hãy đọc nội dung của bài thơ.

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,

Thắng trận tin vui khắp nước nhà.

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.

Câu 12: Mở dọc Trường Sơn vận chuyển súng đạn vào miền Nam. Mỗi trái đạn ta cùng các anh góp lửa diệt thù. cô gái thành đô với niềm tin thắng lợi thôi thúc lên đường đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng quyết giải phóng Sài Gòn . Bầi hát nào đã thể hiện niềm tin son sắt ấy . Bài hát Cô gái sài gòn đi tải đạn

Trong những năm 1969-1972, Quân và dân ta đã phối hợp chặt chẽ với cuộc chiến đấu của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em, giành được những thắng lợi to lớn trên chiến trường ba nước Đông Dương, tiêu biểu là chiến dịch Đường 9 - Nam Lào.

Và các câu hỏi dành cho các em

Câu 13: Chiến dịch Khe Sanh Đường 9 - Nam Lào chia ra làm mấy giai đoạn? từ tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?

Chiến dịch Khe Sanh Đường 9 - Nam Lào chia ra làm 4 giai đoạn:

Đợt 1 (20 tháng 1 - 7 tháng 2) Đợt 2 (8 tháng 2 - 31 tháng 3)

Đợt 3 (1 tháng 4 - 30 tháng 4) Đợt 4 (8 tháng 5 - 15 tháng 7):

Sau chiến thắng Khe Sanh Đường 9 - Nam Lào quân đội ta mở Chiến dịch Đông Bắc Cam-pu-chia diễn ra từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971. Vào mùa hè năm 1972 quân và dân ta mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam bằng các chiến dịch ỏ Trị - Thiên từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 27 tháng 6 năm 1972 , Bắc Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ Từ ngày 01 tháng 4 năm 1972 đến ngày 19 tháng 01 năm 1973; ở đồng bằng sông cửu Long, Trung Bộ. Trong đó hướng tiến công chính là Trị - Thiên

Câu 14: Trận chiến thành cổ Quảng Trị 1972 bắt đầu và kết thúc ngày tháng nào? kéo dài bao lâu ?

Trận Thành cổ Quảng Trị. Bắt đầu từ trưa ngày 30-3-1972, ngày 2-5-1972, thị xã Quảng Trị được giải phóng, kéo dài 81 ngày đêm

Nam: Mời các em im lặng tiếp tục lắng nghe

Ngày 06 tháng 4 năm 1972, đế quốc Mỹ huy động một lực lượng lớn không quân và hải quân mở cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc lần thứ hai Với tinh thần dũng cảm và cách đánh mưu trí, qua 07 tháng chiến đấu quyết liệt, quân và dân miền Bắc, đã bắn rơi 654 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 125 tàu chiến.

Trước những thất bại nặng nề, đêm 18 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ liều lĩnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn nhất mang tên “chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ 2” vào miền Bắc Dư luận thế giới gọi đây là trận “Điện Biên Phủ trên không”. thắng lợi của quân và dân ta đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam ngày 27 tháng 01 năm 1972 cam kết tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chấm dứt dính líu về quân sự, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam. Bầi thơ cuối cùng của Bấc Hồ trước lúc đi xa đã thành sự thật

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.

Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973-1975).

Câu 15: Tiến về Sài gòn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ý chí là là nguyện vọng của toàn dân tộc. Sự hân hoan chờ đợi bao nhiêu năm được thể hiện trong bài hát nào?

Bài Tiến về Sài Gòn

Câu 16: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 gồm bao nhiêu chiến dịch?

Gồm 3 chiến dịch:

chiến dịch Tây Nguyên - chiến dịch Trị - Thiên - Huế - Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 17: Chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu ngày tháng năm nào? Thị xã thành phố nào được giải phóng đầu tiên trong chiến dịch này?

Chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu ngày 04 tháng 3 năm 1975, ngày 10 và 11 tháng 3 năm 1975, quân ta giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột.

Câu 18: Chiến dịch Trị thiên Huế bắt đầu ngày tháng năm nào? Thị xã thành phố nào được giải phóng đầu tiên trong chiến dịch này?

Chiến dịch Trị - Thiên - Huế bắt đầu ngày 05 tháng 3 năm 1975,, 19/3/ 1975 giải phóng tỉnh Quảng Trị;

Câu 19: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu ngày tháng năm nào? Kết thúc vào ngày tháng năm nào?

Chiến dịch Hồ Chí Minh bát đầu ngày 14 tháng 4 năm 1975 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/ 4 /1975

Câu 20: Hân hoan chaò đón ngày độc lập , ngày thống nhất đất nước. Thành phố Sài Gòn được mang Tên Bác Hồ vĩ đại . Một bài hát đón chào mùa xuân mang tên Bác? Đó là bài hát nào?

Bài Mùa xuân trên Thành Phố Hồ Chí Minh

Câu 21: Trong chiến dịch Tây Nguyên 1975 tại Ayun pa đã có chiến thắng nào? Tên gọi hiện nay của đường 7?

Trong chiến dịch Tây nguyên tại Ayun pa đã có chiến thắng Sông bờ tại đường 7 hiện nay là quốc lộ 25

Nữ: Mời các em im lặng tiếp tục lắng nghe

Ngày 03 tháng 5 năm 1975, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari cho quân đổ bộ lên đảo Phú Quốc; ngày 08 tháng 5, chúng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam ở nhiều nơi từ Hà Tiên đến Tây Ninh và ngày 10 tháng 5 năm 1975, chúng tiến công đánh chiếm đảo Thổ Chu. Tiếp đó, chúng nhiều lần xua quân đi lấn chiếm lãnh thổ của nước ta ở Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc. và trên toàn tuyến biên giới, gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ đối với nhân dân Việt Nam sống dọc biên giới.

Câu 22: Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc chiến dịch Biên Giới Tây Nam ? Nhằm mục đích gì?

Chiến dịch biên giới Tây Nam 12/1978 - 1/1979 Hoặc từ ngày 30-4-1977 đến 7-1-1979). Nhằm mục đích bảo vệ Tổ quốc- bảo vệ biên giới Tây Nam . giúp cho nhân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari giúp bạn xây dựng lại đất nước.

Nữ: Mời các em im lặng tiếp tục lắng nghe

Năm 1979, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã diễn ra trên tuyến biên giới phía Bắc. Trên các hướng, dựa vào thế trận đã chuẩn bị sẵn, các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ đã phối hợp với một bộ phận bộ đội chủ lực cùng đồng bào các dân tộc vùng biên giới đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc

Câu 23: Một bài hát truyền thống nói lên đời lính chiến đấu gian lao mà anh dũng, vẫn hát lên khúc hát quân hành . Bài hát đó tên gì ? Bài Hát mãi khúc quân hành

Câu 24: Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc chiến dịch Biên Giới phía Bắc

Chiến dịch Biên Giới phía Bắc bắc đầu ngày 17/ 2/1979, kết thúc ngày 16 tháng 3

Nam: Mời các em im lặng tiếp tục lắng nghe

Năm 1988 Trung quốc tấn công Đảo Gạc ma thuộc quần đảo Trường Sa .

Câu 25: Trung quốc tấn công Đảo Gạc ma thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày tháng năm nào? Ý nghĩa của cuộc chiến Đảo Gạc Ma

ngày 14/3/1988. Cuộc chiến Đảo Gạc Ma là cuộc chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ trên Biển Đông của dân tộc Việt Nam, của Nhà nước Viêt Nam

Câu 26: Lực lượng Kiểm ngư, Cảnh Sát Biển Việt Nam đã đẩy lùi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc bao nhiêu ngày đêm? Bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Qua 75 ngày đêm Từ ngày 1/5 /2014 đến 16/7/ 2014

Câu 27: Hải quân Việt Nam hiện nay được trang bị bao nhiêu tàu chiến, tàu ngầm.

127 tàu chiến 3 tàu ngầm 58 máy bay

Câu 28: Kể tên 12 huyện đảo của Việt Nam

1 Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng,

2- Huyện đảo Cát Hải: thuộc thành phố Hải Phòng

3- Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

4- Huyện đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

5- Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

6- Huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng.

7- Huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang,

8- Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh QUẢNG NGÃI.

9- Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận

10- Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

11- Huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa,

12- Huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh

Câu 29: Những phong trào ủng hộ Trường Sa, Hoang Sa gần đây.

Góp đá xây Trường Sa Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”

Đời lính chiến đấu gian lao mà anh dũng. Vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời, yêu đất nước, Tổ quốc của chiến sĩ QĐND Việt Nam . Bài hát nào thể hiện điều này ?

Bài Cuộc đời vẫn đẹp sao

Đánh giá bài viết
1 4.088
Tài liệu Nghệ thuật Xem thêm