Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Lan có nhiều hơn Hồng 15 que tính. Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

Lan có nhiều hơn Hồng 15 que tính. Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

3
3 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng:

  15- 4 = 11 (que tính)

  Đáp số: 11 que tính

  0 Trả lời 12:15 25/09
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng:

   15- 4 = 11 (que tính)

   0 Trả lời 12:15 25/09
   • Bắp
    Bắp

    Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng là 11 que tính

    0 Trả lời 12:15 25/09
    Toán học Xem thêm