Kiều An Toán học

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 96km/giờ

. Hỏi với vận tốc đó cá heo bới 4800m mất bao nhiêu phút?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  Đổi 96km/giờ = 96000m/giờ

  Thời gian Cá heo bơi là:

  4800 : 96000 = 1/20 giờ = 3 phút

  0 Trả lời 16:52 31/05
  • Vợ cute
   Vợ cute

   Đổi 4800m = 4,8km

   Thời gian cá heo bơi hết 4,8km là:

   t = \frac{4,8}{96} = 0,05 giờ = 3 phút

   đáp số: 3 phút

   0 Trả lời 16:59 31/05
   • Đinh Đinh
    Đinh Đinh

    3 phút nha

    0 Trả lời 16:59 31/05

    Toán học

    Xem thêm