Looking back Unit 8 lớp 7 Films

Soạn Unit 8 lớp 7 Looking back bao gồm đáp án các phần bài tập 1 - 6 trong SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films trang 24 được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị tại nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- revise the knowledge they have learnt about the topic “films”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Looking back

Vocabulary

1. Think of an example of every type of films in the box. Nghĩ một ví dụ về mỗi loại phim trong khung.

Gợi ý

Science-fictionUnderwater is a science-fiction film.
ThrillerThe Conjuring is a thriller.
DocumentaryPirates of Southeast Asia is a documentary.
HorrorBlood Castle is a horror film.
Romantic comedyTitanic is a romantic comedy.
ComedyMr Bean is a comedy.
ActionFast and Furious is an action film.
animationThe Little Mermaid is an animated film.

2. Read the sentences. What types of films are the people talking about? Đọc các câu sau. Mọi người đang nói về loại phim nào?

Soạn tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Looking back

Đáp án

1 - A comedy.

2 - a horror film.

3 - A documentary.

4 - A comedy.

5 - A science-fiction film.

Hướng dẫn dịch

1. The acting was excellent, and I laughed from beginning to end.

(Diễn xuất xuất sắc, và tôi đã cười từ đầu đến cuối.)

2. The scene was so frightening that I closed my eyes.

(Cảnh phim quá đáng sợ đến nỗi tôi đã nhắm mắt lại.)

3. I think this film will be likely by people who are interested in true stories.

(Tôi nghĩ phim này sẽ được yêu thích bởi những người quan tâm đến những câu chuyện có thật.)

4. It is hilarious, and it is really moving too.

(Nó rất vui nhộn và cũng cảm động nữa)

5. The special effects are incredicle! The robots look real.

(Hiệu ứng đặc biệt thật ngoài sức tưởng tượng! Người máy trông như thật.)

3. Fill in the blanks with -ed, -ing adjectives that are formed from the verbs in brackets. Hoàn thành chỗ trống với tính từ đuôi -ed, -ing được hình thành từ các động từ trong ngoặc.

Soạn tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Looking back

Đáp án

1. terrified.

2. disappointing.

3. annoying.

4. satisfied.

5. shocking.

Hướng dẫn dịch

1. I have never felt as terrified as I did when I watched that horror film.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như trước đây khi tôi xem phim kinh dị đó.

2. In spite of spending millions of dollars on the film, it was disappointing.

Mặc dù tốn hàng triệu đô la cho phim đó, nhưng nó vẫn gây thất vọng.

3. They found his behaviour annoying.

Họ thấy thái độ của anh ta đầy bực bội.

4. We were satisfied with the service at the cinema

Chúng tôi đã thỏa mãn với dịch vụ ở rạp phim.

5. We found the film's plot shocking.

Chúng tôi thấy rằng cốt truyện của phim gây sốc.

4. Complete the second sentence in each pair, using the word in brackets. The meaning of both sentences should be the same. Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp câu, sử đụng từ trong ngoặc. Nghĩa của 2 câu phải giống nhau.

Đáp án

1 - They were excited about the film.

2 - The film was boring so they left halfway through it.

3 - We were moved at the ending of the film.

4 - You'll be surprised at his new film.

5 - Lots of people find the way he behaves/ his behavior confusing.

Grammar

5. Match the first half in A with the suitable half in B. Nối nửa đầu trong cột A với nửa phù hợp trong cột B.

Đáp án

1. d; 2. e; 3. a; 4. b; 5. c;

Communication

6. Number the lines of the dialogue in the correct order. Đánh số các hàng trong bài hội thoại theo thứ tự.

Đáp án

1 - E; 2 - I; 3 - A; 4 - F; 5 - B; 6 - D; 7 - G; 8 - C; 9 - H;

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 8 Films Looking back. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
5 3.811
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm