Mẫu thông báo nghỉ học

Mẫu thông báo cho học sinh nghỉ học

Mẫu thông báo cho học sinh nghỉ học là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cho học sinh nghỉ học. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin thời gian được nghỉ học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo cho học sinh nghỉ học như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .....

TRƯỜNG ...........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

................, ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học của học sinh

Kính gửi: ............................................................

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD & ĐT ...............................................;

Căn cứ ....................................................................................................;

Ban giám hiệu trường Tiểu học ............................. thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh của nhà trường về việc nghỉ học của học sinh như sau:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Nhà trường thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh để cùng phối hợp thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu thông báo cho học sinh nghỉ học

Mẫu thông báo cho học sinh nghỉ học

Đánh giá bài viết
1 2.784
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm