Mẫu tờ trình tổ chức trung thu

1 39

Mẫu bản tờ trình tổ chức trung thu

Mẫu tờ trình tổ chức trung thu là văn bản được lập ra để trình về việc tổ chức trung thu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình tổ chức trung thu

Mẫu tờ trình tổ chức trung thu

Mẫu tờ trình tổ chức trung thu là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc tổ chức trung thu.

Mẫu tờ trình tổ chức trung thu nêu rõ:

Thông tin doanh nghiệp, tổ chức cá nhân làm tờ trình

Nội dung sự kiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 39
Thủ tục hành chính Xem thêm