Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên bi thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên bi thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

3
3 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  Minh có nhiều hơn Bình 3 viên bi

  Số viên bi của Bình là:

  18 – 3 = 15 (viên bi)

  Đáp số: 15 viên bi

  0 Trả lời 18:05 24/09
  • Ma Kết
   Ma Kết

   Số viên bi của Bình là:

   18 – 3 = 15 (viên bi)

   Đáp số: 15 viên bi

   0 Trả lời 18:05 24/09
   • Phước Thịnh
    Phước Thịnh

    Số viên bi của Bình là:

    18 – 3 = 15 (viên bi)

    Đáp số: 15 viên bi

    0 Trả lời 18:05 24/09
    Toán học Xem thêm