Xuân Mai Toán học

Một bể cá có hình dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm

; chiều rộng bằng 1/2 chiều dài; chiều cao 80cm. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá biết bể cá đó không có nắp

5
5 Câu trả lời
 • Xuân Mai
  Xuân Mai

  Ai giúp em vớiii

  Trả lời hay
  7 Trả lời 21:05 24/03
 • Huan Dinh
  Huan Dinh 216dm2 ok ?
  0 Trả lời 21:15 24/03
 • Bé Bông
  Bé Bông

  Chiều rộng là: 12 x 1/2 = 6dm

  80cm = 8dm

  Diện tích xung quanh là:

  (12 + 6) x 2 x 8 = 288 dm2

  Diện tích đáy là:

  12 x 6 = 72 dm2

  Diện tích kính là:

  288 + 72 = 360 dm2

  0 Trả lời 22:35 24/03
 • mineru
  mineru

  Chiều rộng của bể cá là:

  12 x 1/2 = 6dm

  80cm = 8dm

  Diện tích xung quanh là:

  (12 + 6) x 2 x 8 = 288 dm2

  Diện tích đáy bể là:

  12 x 6 = 72 dm2

  Diện tích kính dùng làm bể là:

  288 + 72 = 360 dm2

  Đáp số: 360 dm2

  0 Trả lời 19:36 26/03
 • Người Nhện
  Người Nhện

  Chiều rộng là: 12 x 1/2 = 6dm

  80cm = 8dm

  Diện tích kính là:

  (12 + 6) x 2 x 8 + 12 x 6 = 360 dm2

  0 Trả lời 19:37 26/03

Toán học

Xem thêm