Thắng Nhôm sắt Toán học Lớp 2

Một người có 145 thùng gạo

1 người có 145 thùng gạo, người đó đã bán đi 123 thùng gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu thùng gạo?

9
9 Câu trả lời
 • Vợ là số 1
  Vợ là số 1

  1 người có 145 thùng gạo, người đó đã bán đi 123 thùng gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu thùng gạo?

  Đáp án:

  Người đó còn lại số thùng gạo là:

  145 -123 = 22 thùng gạo

  Trả lời hay
  21 Trả lời 14:45 17/01
  • phạm thái lâm
   phạm thái lâm

   22 thùng gạo 

   Trả lời hay
   3 Trả lời 14:28 19/01
   • Kẹo Ngọt
    Kẹo Ngọt

    145 -123 = 22 thùng gạo

    Trả lời hay
    2 Trả lời 14:45 17/01
    • Quyhau Dinh
     Quyhau Dinh

     Thì còn lại lấy 145-133=12

     Trả lời hay
     2 Trả lời 18:59 21/01
     • Ai Doruyashi
      Ai Doruyashi

      Người đó còn lại số thùng gạo là:

           145-123=22(thùng gạo)

                         Đáp số:22 thùng gạo.

      Trả lời hay
      2 Trả lời 19:08 21/01
      • trần minh quân
       trần minh quân

       người đó còn :145 - 123= 22 thùng gạo

       Trả lời hay
       2 Trả lời 21:56 25/01
       • Thao Ha tho
        Thao Ha tho

        Cho luôn cả đáp án r còn gì

        0 Trả lời 20:52 24/01
        • ngọc phạm
         ngọc phạm

         Số thùng còn lại là:

            145-123= 22( thùng)

                  Đ/S: 22 thùng

         0 Trả lời 20:52 12/02
         • Vũ Trần Hương Quỳnh
          Vũ Trần Hương Quỳnh

            Lời giải :                                                                                1 người có 145 thùng gạo, người đó đã bán đi 123 thùng gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu thùng gạo?

          Đáp án:

          Người đó còn lại số thùng gạo là:

          145 -123 = 22 thùng gạo

          0 Trả lời 20:39 14/02
          Toán học Xem thêm