Nguyễn Sumi Hóa học

Một nguyên tử có Z hạt proton, Z hạt electron và N hạt neutron

Tính khối lượng (gần đúng, theo amu) và số khối của nguyên tử này. Nhận xét về kết quả thu được.

3
3 Câu trả lời
 • Chuột Chít
  Chuột Chít

  Ta có:

  + Khối lượng nguyên tử = số proton + số neutron + số electron.

  0,00055 = Z + N + 0,00055.

  Z ≈ Z + N

  + Số khối nguyên tử = số proton + số neutron = Z + N

  Như vật khối lượng (gần đúng, theo amu) và số khối của nguyên tử có thể coi là bằng nhau

  0 Trả lời 17:29 23/06
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Khối lượng nguyên tử (gần đúng) = khối lượng hạt nhân nguyên tử = Z + N (amu)

   Số khối = Z + N

   Ta có thể thấy khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng số khối

   0 Trả lời 17:31 23/06
   • ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹
    ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹

    Khối lượng nguyên tử = số proton + số neutron + số electron.

    Số khối nguyên tử = số proton + số neutron = Z + N

    Nhận xét: Khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng số khối

    0 Trả lời 17:31 23/06
    Hóa học Xem thêm