Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Một số chia cho 8 được 6 dư 3. Số đó là bao nhiêu?

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  51 nhé

  Trả lời hay
  1 Trả lời 16/08/21
  • Xử Nữ
   Xử Nữ

   Số đó là: 51

   0 Trả lời 16/08/21
   • Bắp
    Bắp

    5 1 : 8 = 6 dư 3

    0 Trả lời 16/08/21

    Toán học

    Xem thêm