Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Một thùng dầu 84 lít được chia đều vào 5 can dầu nhỏ. Hỏi mỗi can dầu chứa bao nhiêu lít dầu?

Thùng dầu còn thừa bao nhiêu lít dầu?

3
3 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  Giải như sau:

  Mỗi can dầu chứa số lít dầu là:

  84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

  Đáp số: 16 lít dầu và thừa 4 lít dầu

  Trả lời hay
  26 Trả lời 16/08/21
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Mỗi can dầu chứa số lít dầu là:

  84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

  Đáp số: 16 lít dầu và thừa 4 lít dầu

  Trả lời hay
  9 Trả lời 16/08/21
 • Người Dơi
  Người Dơi

  16 lít dầu và thừa 4 lít dầu

  0 Trả lời 16/08/21

Toán học

Xem thêm