Xuka Toán học Lớp 3

Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 4 hộp. Vậy sẽ có bao nhiêu thùng bánh?

10
10 Câu trả lời
 • Cu Lì
  Cu Lì

  Số bánh trong mỗi thùng là:

  5 × 4 = 20 (bánh)

  Số thùng bánh là:

  100 : 20 = 5 (thùng)

  Đáp số: 5 thùng

  Trả lời hay
  52 Trả lời 16:07 12/01
  • Đồ Gỗ Hùng Cường
   Đồ Gỗ Hùng Cường

   Số hộp bánh là  100:5=20

   Số  thùng bánh là  20:4=5

   Đáp số 5 thùng bánh 

   Trả lời hay
   2 Trả lời 21:55 15/01
   • Củ Mật
    Củ Mật

    Số hộp bánh xếp được là

    100 : 5 = 20 (hộp)

    Số thùng bánh xếp được là

    20: 4 = 5 (thùng)

    Đáp số: 5 thùng bánh

    Trả lời hay
    1 Trả lời 16:05 12/01
    • Cô chủ nhỏ
     Cô chủ nhỏ

     Cần số hộp để xếp 100 cái bánh là:

     100 : 5 = 20 (cái)

     Cần số thùng để xếp 20 cái hộp bánh là:

     20 : 4 = 5 (thùng)

     Đáp số: 5 thùng bánh

     Trả lời hay
     1 Trả lời 16:06 12/01
     • Hùng Nguyễn
      Hùng Nguyễn

      5 thùng


      Trả lời hay
      1 Trả lời 14:41 13/01
      • Trọng Đỗ
       Trọng Đỗ

       5 thùng

       Trả lời hay
       1 Trả lời 21:15 13/01
       • Nguyễn Ngọc Nhi
        Nguyễn Ngọc Nhi

        Số bánh mỗi thùng là :

        5×4=20(bánh)

        Số thùng bánh là :

        100 : 20 = 5 ( thùng) 

        Đáp số : 5 thùng

        Trả lời hay
        1 Trả lời 15:42 15/01
        • mèo mướp
         mèo mướp

         có 5 thùng

         Trả lời hay
         1 Trả lời 20:28 05/02
         • Bảo Bình
          Bảo Bình

          Đáp số: 5 thùng bánh nhé

          Tham khảo: Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1

          0 Trả lời 16:07 12/01
          • Vũ Trần Hương Quỳnh
           Vũ Trần Hương Quỳnh

           Lời giải:

           Số bánh trong mỗi thùng là:

           5 × 4 = 20 (bánh)

           Số thùng bánh là:

           100 : 20 = 5 (thùng)

           Đáp số: 5 thùng

           0 Trả lời 20:40 14/02
           Toán học Xem thêm